Únor 2018

MODLITBA NEJEN RANNÍ

23. února 2018 v 15:03 | EBA |  MODLITBY
PANE BOŽE
DRAHÝ OTČE NÁŠ
JENŽ SHŮRY SHLÍŽÍŠ
NA HŘÍŠNÉ STVOŘENÍ
PŘESTO MU LÁSKU DÁVÁŠ

VŠEMOCNÝ STVOŘITELI
Tys učinil vesmíry
Ba i zrnko prachu
Tak pohleď na chvíli
Jak tu klečím v strachu
Že před soudem Tvým
Vůbec neobstojím

Hle, duch můj
nepravostmi zkroušený
pokorné srdce i
toužící duše
se u Tvých nohou koří
pro urážky Lásky Tvé
zkrápí je kajícně slzami
polibky bázně je zahrnuje

Se srdcem na dlani
Ti svou lásku podávám
Jež z něj prýští
Upřímná a nezištná
Přijmi ji prosím
Byť jen prostou lidskou
A Naplň mne cele
Duchen Svým
Moudrostí a Pravdou
Pokojem i Radostí
Ze všech Věcí Příštích
Přebývej ve mně stále
V každém údu mého těla
V každé jeho buňce
A stůj při mně
Ochraňuj mne
Buď mým druhem v každé chvíli
Provázej mne neustále
*****
S Tebou vítám nový den
Chci jej prožít
Svatě v bázni
Plna Tvojí milosti
Rozprostři se ve mně cele
a vyzařuj Lásku
skrze mne všem lidem
které dneska potkám

Rozprostírej také
milosti své plášť
nad všechna svá stvoření


Vdechni záři smutným očím
belhajícím srovnej krok
chleba krajíc hladovému
nemocným zas balzám dej

Žehnej dítkům
jež chladným duším
s Láskou přišly teplo dát
Starcům dodej naději
že smrt je nové zrození

Poruč dešti
zvlažit pole
řekám klidný tok
Poruč vánku
tváře zchladit
větru však nic nebořit


Ať Slunce prozáří náš den
a Země vzkvétá po noci
Ať zní stále
"Dobrý den Prosím Promiň Děkuji
Jak se máš a Mám Tě rád"
Ať je čelo hladké
a jen úsměv zdobí tváře

Že chci mnoho ?
Možná. Nevím...
Za všechny však
vděčná děkuji
Vzejde sémě
Tvojí Lásky
ze slova i pohledu
z ruky natažené k pozdravu
pak láska lidská
nám tu stvoří
Božský Ráj i na Zemi