PŘÍCHOD MÉHO ODPŮRCE

4. července 2013 v 21:31 |  ENOCH

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

KRÁLOVÉ TOHOTO SVĚTA SE PŘIPRAVUJÍ NA UVÍTÁNÍ MÉHO ODPŮRCE!

2.července 2013

NALÉHAVÁ VÝZVA JEŽÍŠE DOBRÉHO PASTÝŘE JEHO LIDU

Mír s vámi, ovečky Mého stádce,
každý den, který uplyne, zkracuje čas a je významným znamením pro všechny ty, kteří vyhlížejí signály ohlašující změnu. Neuvědomují si, co všechno se kolem nich děje, a neustále žádají o znamení, protože nemají víru. Toto nevděčné a hříšné pokolení se blíží na hranici svého úpadku, a pokud se tak stane, vyvolá to Boží spravedlnost, která obnoví pořádek a zákon ve všech končinách Země.

Blíží se doba velkého čištění a bude mnoho lidí, kteří zkouškami neprojdou. Uprostřed velikého soužení dojde k Mému Varování, které mnozí neunesou, protože jejich hříchy a nedostatek pokání jim nedovolí vydržet Boží přítomnost. Jako Dobrý Pastýř klepu na dveře tohoto lidstva, ale mnozí Mi odmítají otevřít, odvracejí se a nepřejí si Mne poznat.

Velice brzy bude vše pozastaveno /přerušeno/, nic se nebude pohybovat, duší se zmocní ticho a budou souzeny, váženy a měřeny. Mé probuzení svědomí vám ukáže Pravdu a existenci Trojjediného Boha. Jediného pravého Boha, Pána pánů, Boha bohů, Vládce vesmíru. Znovu vám říkám: Připravte se, protože Mé probuzení svědomí je blízko!

Stádce Moje, už jsem vám sdělil, že finanční síla, která udržuje národy, padne, mnoho bohatství se bude válet na zemi a mnoho národů se dostane do konkurzu. Lidstvo bude blízko šílenství a kvůli chaosu a anarchii nebude možné žít na mnoha místech Země. Potraviny se stanou vzácností, vesmír se bude otřásat, z nebe bude na Zemi padat dosud nevídaný oheň a mnoho národů bude umírat hladem a žízní.

Králové tohoto světa se připravují přivítat Mého soupeře. Prostřednictvím médií oznámí lidstvu příchod očekávaného mesiáše. Drtivá většina lidí uvěří v tento podvod a bude ho uctívat, jako by byl samotným bohem. Podvodné představení má co nevidět začít a národní média sloužící Mému odpůrci jsou pověřené, aby po celém světě rozšiřovaly vzezření /vzhled /falešného mesiáše. Vzpomeňte si, co říká Mé Slovo:
"Tehdy, řekne-li vám někdo ´Hle, tu je Mesiáš nebo tam´, nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsme vám to předem. Když vám řeknou ´Hle, je na poušti´, nevycházejte! ´Hle, v tajných úkrytech´, nevěřte tomu!" (Matouš 24, 23 - 26).

Mé děti, dávejte si pozor, abyste neupadly do klamu, přeci víte, že je to Můj nepřítel, kterého ukazují lidstvu jako pokorného beránka, aby získal sympatie lidí. Buďte obezřetní, abyste do svých domovů nepřinesli obraz Mého protivníka, který je už v oběhu po celém světě se slovy: "Přítel, který nikdy nezklame". Pamatujte si, že je to otec lži, velký padělatel. Už podle jeho očí poznáte /budete vědět/, že ten obraz nepředstavuje Mě, protože v něm není žádná láska ani pokora, jen pýcha. Buďte neustále ve střehu a bdělí, protože ten obraz, to nejsem Já. Nedávejte si do žádných prostor ve svých domovech obraz Mého soupeře, pokud si nechcete přivodit nepříjemné překvapení nebo abyste pak nenaříkali. Obraz Antikrista se probere k životu a bude otevírat dveře domovů, které pak budou vystaveny působení Mého soupeře a jeho padlých andělů.

Mé děti, ještě jednou vám připomínám, abyste své televizory, rádia, telefony, veškeré vybavení, počítače a všechny své hmotné a duchovní statky zapečeťovaly Mou krví. Nepřijímejte nic od cizích lidí a od Mého Ducha Svatého si vyprošujte silnou schopnost rozlišování, protože mnoho vašich firem a společností i nadnárodních korporací je ve službách Mého protivníka a v době nového světového řádu vše bude označeno pečetí Mého soupeře nebo znamením nového světového řádu. Zdržujte se konzumace /používání/ jejich výrobků. Varuji vás před tím vším předem, abyste zítra neříkali, že jste nebyli varováni. Buďte velice opatrní, protože Můj soupeř a jeho agenti zla se budou snažit všemi prostředky, aby vám způsobili zatracení a uloupili vaši duši. Ať tedy synové tmy nejsou chytřejší než děti světla.

Pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání, neboť Boží království je nablízku.
Váš Mistr, Ježíš z Nazareta, Dobrý Pastýř všech dob.
Sdělujte Má poselství celému lidstvu.

(ave)

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 ZdenekE | E-mail | 17. ledna 2017 v 21:13 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na getsemane.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama