VAŠE ČEKÁNÍ SE KRÁTÍ

17. června 2013 v 18:16 |  VORBEREITUNG - BOŽÍ PŘÍPRAVA
"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..." (1. Tesalonickým, 5/19 - 22)


168. ZAVČASU SE OBRAŤTE,
NEBOŤ JAKMILE K VÁM PŘIJDE ON, VŠE SE BUDE DÍT RYCHLE.

11. června 2013

Mé dítě. Mé drahé dítě.

Já, tvoje milovaná Matka v nebi, chci dnes tobě a všem Našim dětem, těm věřícím i nevěřícím, říci, že "čekání" se blíží ke svému konci, protože Bůh Otec, Všemohoucí Otec nás všech, už velice brzo pošle Svého Syna, Ježíše Krista, aby učinil přítrž všem nespravedlnostem na vaší Zemi a přivedl Jeho děti zpět na správnou cestu Lásky.
To, co se děje na vaší Zemi, nabírá takových rozměrů, že Bůh Otec už tomu nehodlá přihlížet. Radujte se. Neboť ON, Jenž stvořil vás všechny i všechno, toto zlo zastaví, jakmile bude hrozit jeho (další) vystupňování - a to už nebude trvat dlouho. Zavčasu se obraťte a připravte své duše. Otevřete svá srdce příchodu Mého Syna, neboť jakmile On k vám přijde, vše se bude dít rychle.

Antikrist ještě neukazuje svou pravou tvář, ale buďte ujištěni, že ve své satanské ruce už drží všechny nitky, aby přivodil tomuto světu záhubu. Způsobí úpadek dobra, rozklad víry v jediné pravé náboženství, přivodí nesčetné intriky, pokušení, lži, zlovolnosti, útlak a zotročení.
Tento satanášův Zlý a jeho pochopové jsou vysazení na ovládnutí světa. Zasévají mezi vás sváry a nenávist, podněcují sociální roztržky, náboženské rozštěpení, nejistotu, pochybnosti a strach o vaši existenci. Jejich cílem je ovládat svět a vás budou trpět jen jako otroky. Usilují o destrukci dobra, jakož i zničení všech "poukazů" na Ježíše a Boha Otce, aby vám nezbyla jiná cesta než do pekla, do věčného zatracení.
Čím horší budete vy sami, o to více uznání se vám dostane ve světě ďábla, ale, Moje milované děti, o to více se také vzdálíte od Boha Otce a zahradíte si tím cestu do Jeho Nebeského království.
Sami se tak zbavíte dědictví a nebudete moci sklízet zaslíbené plody a slávu nebes, neboť jste si zvolili cestu zla a připravili jste se o všechny vyhlídky na věčnost v pokoji.
Nikdy nebudete moci zakusit Lásku Boha Otce a navždy zůstanete odloučení od štěstí a potěšení, od pokoje a radosti, protože po dobu svého života jste si svými bezohlednými skutky ve službách ďábla uzavřeli cestu k Bohu, svému Stvořiteli, a sami jste nastoupili cestu do pekla. Avšak tam, Mé milé děti, na vás čeká satan a bude se vám ukrutně nahlas smát, protože jste se chytili do jeho osidel, on však nedodrží ani jeden ze svých slibů. Zato vám bude působit muka a nechá vás trpět, připraví vás o čest a bude s vámi zacházet velice špatně, protože jeho "potěšením" je utrpení druhých. Své štěstí čerpá ze soužení svých obětí, tak, jak to děláte za svého života vy.

A tak se probuďte, Mé ztracené děti, a napřimte svůj zrak opět na dobro. Vzhlížejte k Ježíši a k Bohu Otci a naplňte svá srdce láskou. Napravte se, Mé milované děti, a proste Nás, abychom vám pomohli. My rozlomíme řetězy, kterými vás satan spoutal - to uskutečníme ryzí láskou, a vysvobodíme vás z jeho údolí neřestí a nepravostí.
Přijďte k Nám! - Nebe je otevřené, abychom se dostali k Tomu, Jenž nás o to upřímně a uctivě žádá. Bůh Otec i Ježíš vás milují! Každého z vás přijmou v láskou a velkou radostí, protože každé dítě, které opět najde cestu ke svému Otci, je důvodem k radostnému veselí na nebesích.
Přijďte tedy k Němu, k Ježíši, Jenž vás tolik miluje. Žádný hřích není tak velký, aby nemohl být odpuštěn. Přijďte dříve, než bude pozdě. A přijďte ještě než začne to velké pohlížení do duší. Protože kdo není čistého srdce, kdo hodně zhřešil a nečinil pokání, a obzvláště ten, kdo nežije ve víře, u takového je možné, že z lítosti nad tím, co všechno učinili, nebude s to přežít pohled do své duše.
Proto, obraťte se zavčasu a dejte Ježíši své ANO, On vás vysvobodí ze spárů satana. On nevěřící obdaruje vírou a postará se o všechny Své děti, ale k tomu potřebuje vaše ANO.
Přijďte tedy k Němu, k Nám, nebe tu bude pro vás, jakmile nás snažně a upřímně požádáte.
Nezahrazujte si přístup do věčnosti. Na nápravu není nikdy pozdě! Mějte Má slova stále na paměti, neboť každému, kdo Mému Božskému Synu řekne své ANO, přispěcháme na pomoc.

Staniž se.
Vaše milující Matka na nebesích.
Matka všech Božích dětí.

Ježíš: "Kdo nezná cestu ke Mně, kdo Mne zapírá a nebere vážně Naše posvátná slova, ten ať se obrátí než bude příliš pozdě, neboť jakmile Bůh Otec učiní všemu přítrž, budete se muset ke Mně hlásit, abyste nebyli pohlceni pekelnou propastí.
Obraťte se! Doznejte se ke Mně a řekněte Mi své ANO! Poté, Mé milované děti, vás přijdu zachránit a vezmu vás s sebou do Svého Nového království. Bude vám darována věčnost v Mém Ráji a vaše radost bude obrovská.
Miluji vás.
Váš Ježíš."

Děkuji, Mé dítě. Má dcero.

(ave)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama