VIZE PAPEŽE LVA XIII

10. června 2013 v 17:49 |  MODLITBY

PŮVOD MODLITBY KE SV. MICHAELOVI


Stalo se to 33 let před slunečním zázrakem ve Fatimě, na den přesně, tj. 13. října 1884.
Papež Lev XIII. měl během mše, kterou právě sloužil, pozoruhodnou vizi. Asi 10 minut zůstal stát jako v transu, jeho tvář zbledla a byla úplně popelavá. Poté odešel do své pracovny a napsal modlitbu ke svatém uarchandělu Michaelovi:

"Svatý Michaeli, archanděli, br s v boji. Proti zlo a úkladům ďáblovým buď naší ochranou. Kéž ho Bůh ovládne, pokorně prosíme. A Ty, kníže nebeského vojska, svrhni satana a jiné zlé duchy, kteří ke zkáze duší procházejí světem, Božskou mocí do pekelné propasti. Amen."

Na otázku, co se stalo, papež vysvětlil, že slyšel dva hlasy, které přicházely ze směru od svatostánku. Jeden hlas byl vlídný, ten druhý drsný a příkrý. Slyšel následující rozhovor:

Hlas Satana se pyšně holedbal před Pánem:
"
Tvou církev mohu zničit."
Vlídný hlas Páně:
"Může
š? Pak jdi a učiň to."
Satan:
"
Na to ale potřebuji víc času a moci."
Náš Pán:
"Kolik času?
Jakou moc?"
Satan:
"75-100
let, a větší moc nad těmi, kteří se mi v tomto úřadu podrobí."
Náš Pán:
"
Dostaneš i čas, i tu moc."

Toto se stalo v roce 1884.
Ďábel řekl, že potřebuje 75-100 let. Tudíž 75 let, počínaje rokem 1884,
by připadlo na rok 1959...
Páni, to je náhoda!
Dne 25. ledna 1959 papež Jan XXIII. v kapitulním sálu baziliky svatého Pavla za hradbami
před 17 kardinály zcela nečekaně, jako naprosté překvapení oznámil, že má v úmyslu svolat koncil všeobecné (světové) církve, jehož cílem měla být "Obnova", větší "Jasnost myšlení" a "Posílení pouta jednoty".
Mějte na paměti modlitbu k svatému archandělu Michaelovi, kterou papež Lev XIII napsal bezprostředně po své vizi a která se pak musela modlit po každé mši.
Jednou z prvních změn vatikánského koncilu v roce 1964 bylo totiž vypuštění modlitby ke svatému archandělu Michaelovi. To byl 80. rok ďábla!

(ave)

Překlad diskusního příspěvku z
http://www.herzmariens.de/neu_g.htm


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama