POMOZTE ZACHRÁNIT DUŠE

5. června 2013 v 22:54 |  ENOCH

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..." (1. Tesalonickým, 5/19 - 22)


DĚTI MOJE, POMOZTE MI ZACHRÁNIT DUŠE.
MODLETE SE ZA TY, KTERÉ V TOMTO SVĚTĚ POTŘEBUJÍ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ NEJVÍCE,
I ZA TY, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ V NEJHLUBŠÍCH SFÉRÁCH OČISTCE

30. duben 2013

VÝZVA JEŽÍŠE VE SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ LIDSTVU


Děti Moje, pokoj vám.
Můj Otec o jistý (kratší) čas prodloužil dobu Svého milosrdenství v očekávání, že bude vyhlášeno páté dogma Mé Matky a zasvěcení Ruska. Až do naplnění těchto událostí byla na přání Mé Matky prodloužena doba Jeho milosrdenství.

Děti Mé, pomozte mi zachránit duše.
Modlete se za ty duše, které v tomto světě potřebují Boží milosrdenství nejvíce, i za ty, které se nacházejí v nejhlubších sférách očistce (ve stavu hluboké očisty). Obětujte za ně Svatou mešní oběť, a já vás ujišťuji, že mnozí budou vykoupeni. Síla Mé svaté oběti, ke které dochází při každé svaté mši nekrvavým způsobem, osvobodí mnoho duší z plamenů očistného ohně, a také v tomto světě zachrání ty, kterým hrozí větší nebezpečí, že budou zatraceny. Existují duše, které celá staletí vašeho času stráví v očistci čekáním na to, kdy jim bude obětována mše nebo modlitba růžence, aby konečně mohly vstoupit do věčné slávy.

Mé děti, pokud za duše v očistci a za ty, které v tomto světě nejvíce potřebují Boží milosrdentsví, obětujete Svatou mešní oběť, růženec s bolestnými tajemstvími, růženec (korunku) k Mým ranám a Mé přesvaté Krvi, také půst a pokání, láska a milosrdentsví Mého Otce pozvedne mnohé z nich do věčné slávy, vysvobodí je ze soudu smrti. A ty, které jsou ve smrtelném hříchu zde na Zemi, zachrání od putování ve tmě a poskytne úlevu těm nejpotřebnějším v očistci.

Děti Mé, musím vysvobodit milióny duší z očistce, které se tam nacházejí v zapomnění, protože drtivá většina lidstva si na ně nevzpomene a nemodlí se za ně. Modlete se za věčné odpočinutí duší v očistci, a Můj Otec vám za to poděkuje a odmění vás za to, když se dostanete na věčnost. Protože za každou duši, která bude z tohoto světa nebo z očistce zachráněna s vaším přispěním, získáte pro sebe nebo pro ty z vašich příbuzných, kteří to nejvíce potřebují, odpustky, když se ocitnete v Boží přítmnosti.

Každá duše, která na základě vašich modliteb a obětí bude moci vystoupit do věčné slávy, bude vaším přímluvcem v tomto světě i při vašem přechodu do věčnosti. Můj Otec, Jenž je nekonečně milosrdný, vás stonásobně odmění za každou duši, kterou pomůžete zachránit v tomto světě nebo kterou vysvobodíte z očistce. Duše v očistci jsou skvělými přímluvci. Modlete se za ně, a ony vám pomohou ve vašem duchovním boji. Jeden "OTČENÁŠ" pronesený úpřimně a s důvěrou, který za ně obětujete, vysvobodí mnohé z nich z plamenů očistce a přinese úlevu těm nejpotřebnějším z nich. Modlitba za duše je velkým přínosem také pro vaši duši, protože vás spojuje s milosrdenstvím Mého Otce.

Modlete se za duše tohoto světa, které Boží milosrdenství potřebují nejvíce, a za ty duše v očistci, které jsou nejvíce opuštěné. Můj Otec vám poděkuje a Jeho odměna vás nemine.

Svůj Pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání, neboť Boží království je nablízku.
Váš Mistr, Ježíš v Nejsvětější svátosti. Přítel, který nikdy nezklame.
Sdělujte Má poselství celému světu.

(ave)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama