OČISTA CÍRKVE

23. června 2013 v 21:50 |  ENOCH

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

MODLETE SE ZA PAPEŽE FRANTIŠKA,
PROTOŽE BĚHEM SVÉHO PONTIFIKÁTU BUDE MUSET PROJÍT
TĚŽKÝMI ZKOUŠKAMI!

19. červen 2013

VÝZVA MARIE, RŮŽE TAJEMNÉ, KATOLICKÉMU SVĚTU


Lidstvo čekají důležité události. Probuzením svědomí vám Můj Otec ukáže Pravdu a učiní vás přístupnými pochopení, abyste poté, až se navrátíte do tohoto světa, splnili všechny úkoly, které dosud zůstávaly nevyřízené.

Každý z vás, Mé věrné děti, se vrátí do tohoto světa s určitým posláním, kterému budete muset dostát. Mé páté dogma bude vyhlášeno po Varování, a proto nemějte strach, všechno se bude dít v souladu s vůlí Mého Otce.

Modlete se za papeže Františka, protože během svého pontifikátu bude muset projít těžkými zkouškami! Vyslanci zla, kteří infiltrovali sídlo Petrova stolce, ho budou podrobovat zkouškám. Chtějí zmodernizovat Církev Mého Syna a zavést nové změny při celebrování mše svaté (při slavení Eucharistie).

Modlete se, děti Moje, modlitební řetězce za to, aby papež nerealizoval zmiňované změny, které by katolickému světu přinesly zkázu. Tyto změny otevřou dveře falešnému ekumenismu, který by s sebou přinesl pohanské učení, a tím by přivodil zborcení nauky Církve. To vše by byl počátek rozkolu, a vy už víte, jaké důsledky by to mělo pro katolický svět. Modlete se, aby za pontifikátu papeže Františka k těmto změnám nedošlo.

Nepřátelé Církve Mého Syna dají o sobě velice brzy vědět, ale vy po jejich ovoci poznáte, kým vlastně jsou. Vyslanci zla ve Vatikánu už vše naplánovali, a tak pro Církev Mého Syna začíná její těžká křížová cesta. Co nevidět dojde k události, která zahýbá základy Církve a způsobí, že mnozí budou ve své víře zvikláni a odvrátí se od Mého Syna.

Děti, očista Církve bude velice těžká, proto zůstaňte pevní ve víře a modlete se za ni. Církev, to je můj Syn, a vy jste Jeho (její) mystické Tělo, neopouštějte Ho (ji). Vytvořte modlitební řetězce, uvědomte si, že to všechno tvoří součást očisty, která je nezbytná pro obrození Nové Církve.

Dnes, dítka Moje, pláču, protože Církev mého Syna bude brzy zrazena mnoha jejími představiteli, vysokými kněžími, kteří včera přísahali, že budou jejími střelkami (kompasu). Věrolomnost, která Mému Synu způsobí bolest a která se projeví v celé Církvi, bude horší než zrada Jidášova. Všechno musí být naplněno, jak je psáno, ale přesto Mne přemáhá bolest a smutek, když vidím podvody a pokrytectví tolika kardinálů. Očista Církvi začíná být v plném proudu, a tak vy, Cyrénští, pomozte Mu nést tento kříž, aby Jeho utrpení na Kalvárii bylo méně bolestivé. Po bouři však přijde klid a také počátek nové Církve, který sice bude nuzný, skrovný, prostý, ale plný milosti a úplného odevzdání se Božích dětí do služby.

Ať s vámi přebývá pokoj Mého Otce, Má věrná dítka, vaše Matka vás miluje.
Maria, Růže Tajemná.

Sdělujte Má poselství celému lidstvu.

(ave)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama