MODLITBA MÉHO OTCE

17. června 2013 v 12:11 |  ENOCH

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)


CÍRKEVNÍ HIERARCHIE, PROČ JSTE ZMĚNILY MODLITBU ´OTČE NÁŠ´,
KTEROU JSEM UČIL SVÉ UČEDNÍKY?

6. června 2013


JEŽÍŠ VE SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ VYZÝVÁ CÍRKEVNÍ HIERARCHIE

Pokoj vám, hierarchové, nejvyšší kněžstvo!

Církevní hierarchie, nejvyšší kněží, proč jste změnili modlitbu ´Otče náš´, kterou jsem učil své učedníky? Modlitba ´Otče náš´, kterou se modlíte dnes, není stejná jako ta, kterou jsem učil Své učedníky, když mi řekli "Mistře, nauč nás modlit se", a já jsem to udělal.
Řekl jsem:

"Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení,ale zbav nás od zlého. Amen." (Matouš 6, 9-13)

Stádce Moje, slova ´viny´a ´viníci´ nezahrnují pouze vaše osobní a duchovní viny (či dluhy *), ale také viny vašich předků a zemřelých. Když říkáte ´odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům´, narážítetím na osobní přestupky a ignorujete mezigenerační linie, myslím tím vaše zesnulé a předky.

V modlitbě ´Otče náš´, kterou jsem učil své učedníky, se projevuje soucit Boha Otce vůči Jeho dětem, Jeho láska k nim, Jeho odpuštění a ochrana. Modlitba ´Otče náš´ taková, jak se ji modlíte dnes, nebere v úvahu vaše předky a zemřelé. Když měníte slova ´viny za hříchy´ a ´viníci provinění proti nám´, manipulujete s plánem Boží spásy a narušujete ho. Modlitba ´Otče náš´, jak ji Můj Otec naučil Mne, abych ji předal Jeho dětem, má moc osvobozovat vaše duše, zesnulé vašich rodin i vaše předky, pokud se ji modlíte s vírou. Je to modlitba exorcismu, která vás osvobodí od útoků zlého a ochrání vás před jeho nástrahami. Je to také modlitba pro život a obživu vašeho ducha. Je to modlitba, která vám poskytuje nejen tělesnou potravu, ale je nejdůležitějším duchovním pokrmem, kterým (Já) Jsem .

Představitelé Mé Církve (vysoké kněžstvo), pastýři Mých oveček, ze srdce vás žádám, abyste se vrátili k té modlitbě ´Otče náš´,kterou Mě naučil Můj Otec, protože jak se ji dnes modlíte vy a také ji učíte Mé stádce, nemá stejnou hodnotu a duchovní sílu. Chcete-li měnit slova ´viny (dluhy) za hříchy´ a ´viníci(dlužníci) provinění proti nám´, vytrácí se milosrdné a osvobozující působení Otce na Jeho děti zde, na Zemi, i na duše vašich předků a těch, kteří odešli na věčnost.
Modlitba ´Otče náš´ společně s ´Vyznáním víry´ a modlitbou Magnificat jsou mocné modlitby, které v sobě soustřeďují celý plán spásy, který Můj Otec lidstvu předurčil.

Pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání a obraťte se, protože Boží království je blízko. Váš Učitel a Pastýř, Ježíš v Nejsvětější Svátosti.

Dávejte Má poselství na známost celému lidstvu.

* Pozn. překl.: slova dluhy/viny a dlužníci/viníci jsou do češtiny přeložena jako viny a viníci, v jiných světových jazycích je jejich použití variabilní; pro přesnější překlad by bylo nutné znát originální verzi této modlitby.

(ave)

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama