KDO JE JAKO BŮH

12. června 2013 v 12:49 |  ENOCH
"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..." (1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

V TĚŽKÝCH CHVÍLÍCH, KTERÉ BUDETE MUSET PŘETRPĚT, ZŮSTAŇTE PEVNÍ VE VÍŘE.
NIKDY NEZTRÁCEJTE DŮVĚRU A NADĚJI V BOHA!

19. května 2013

VÝZVA SVATÉHO MICHAELA BOŽÍM DĚTEM

Sláva Bohu, sláva Bohu, sláva Bohu. Aleluja aleluja, aleluja.
Pokoj Všemohoucího ať je s vámi se všemi.

Bratři! Modlete se za Kristova náměstka (vikáře), neboť během svého pontifikátu bude muset čelit velkým zkouškám. Na žádost Panny Marie a Královny můj Otec ještě nedopustí, aby vypukla válka, proto všechno bude na krátkou dobu vašeho času pozdrženo. Nezanedbávejte své modlitby, modlete se neustále, protože zlo na vás číhá a obklopuje vás, aby našlo způsoby, jak vám přivodit zatracení. Modlete se jeden za druhého a vytvářejte modlitební řetězce, aby se síly zla oslabily. Jelikož vláda knížete tohoto světa se blíží ke svému konci, jeho útoky budou sílit, a proto se musíte posilovat modlitbou, musíte dobře naolejovat a zpevnit své brnění, abyste mohli odolávat útokům armády mého protivníka.

Bratři, nastává čas zkoušek. Budete prověřováni ve víře, v milosrdenství, pokoře a poslušnosti, a především v lásce. Často si čtěte Slovo Boží a meditujte o něm, abyste dokázali přestát zkoušky vaší víry, kterým budete podrobeni. Rozptýlené stádce se vystavuje riziku, že se ztratí, proto zůstávejte sjednocení v modlitbě a pevní ve víře. Přijdou totiž těžké časy, kdy budete muset snášet bolest očišťování, kterou pocítíte ve svém těle, v duši i na duchu. Vytrvejte. Vytrvejte, ať můžete získat korunu života. Přijímejte je (= bolesti čištění) s láskou a obětujte Bohu všechny nezdary, které vám přijdou do cesty, neztrácejte hlavu a nezapomeňte, že to všechno je součástí vaší očisty.

Běda těm obyvatelům Země, kteří odmítají slyšet hlas Boha, protože jejich utrpení bude velké!
Bez Boha nejste ničím. Bez Něj nebudete schopni zvládnout zkoušky. V těžkých chvílích, které budete muset přetrpět, zůstaňte pevní ve víře. Nikdy neztrácejte důvěru a naději v Boha!
Můj otec bude lidstvo zkoušet, a Svému protivníku umožní, aby vás sváděl a otestoval vaši víru. Vaší posilou v dobách soužení musí být láska k Bohu a bratřím. Když přijde hlad, pomáhejte si navzájem, ve zkouškách víry stůjte pevně a zůstávejte věrní Bohu. Když překonáte pohromy a přírodní katastrofy, chvalte Boha. Při zkoušce mikročipem, znamením šelmy, nedopusťte, abyste jím byli označení. Vězte, že můj Otec vás neopustí, On bude vaším pokrmem, On bude výživou pro Své věrné. Když dojde k perzekucím, zůstaňte v klidu a nechejte se řídit Pannou Marií a Královnou, a mnou, nic se vám nestane, pokud budete mít důvěru v naši ochranu. Pamatujte si, že vše, co se bude v těchto dnech dít, to všechno bude podle vůle mého Otce.

Víra, láska, pokora, milosrdenství, poslušnost, vytrvalost a důvěra v Hospodina, to jsou přednosti, které z vás činí Boží lid. Boží dědicové, spolehněte se na mě. Až se budete cítit slabí, zavolejte mne, a já vás pozvednu. Přijdu s armádami mého Otce a budu za vás bojovat. O tom vás ujišťuji!
Bratří, víme, že okolnosti vašeho lidského bytí jsou křehké a slabé. Přivolávejte nás a my vám ochotně přijdeme na pomoc, jsme archanděly a anděly nebeských zástupů. Volejte nás, v tom je velká síla při duchovní bitvě. Pokaždé, když nás zavoláte s důvěrou, démoni prchají. Jsme zde, abychom vám pomáhali. Když nás budete volat modlitbou, řekněte:

Svatí archandělé a andělé nebeských zástupů, přijďte nám na pomoc, to žádáme ve svatém jménu Hospodina, našeho (Otce) i vašeho Otce. Poskytujte nám svou ochranu a pomoc v každé chvíli, abychom vytrvali ve víře a dosáhli věčnou slávu. Amen.

Kdo je jako Bůh. Nikdo není jako Bůh. Váš bratr Michael a archandělé a andělé nebeských zástupů.
Děkujme Bohu, neboť je dobrý a Jeho milosrdenství je nekonečné.
Aleluja aleluja, aleluja.
Amen.

(ave)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama