JSOU MEZI VÁMI

14. června 2013 v 11:48 |  ENOCH

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)


PADLÍ ANDĚLÉ, KTERÉ NAZÝVÁTE MIMOZEMŠŤANY, JSOU UŽ VE VAŠEM STŘEDU

3. června 2013

NALÉHAVÁ VÝZVA MARIE, MYSTICKÉ RŮŽE, LIDSTVU

Dítka, Boží pokoj vám.
Padlí andělé, které nazýváte mimozemšťany*, jsou už ve vašem středu.
Tyto bytosti a zlovolné duchovní entity se zmocňují těl všech těch, kteří se odcizili Bohu.
Jejich úkolem zde, na Zemi. je zformování bojovné armády mého protivníka. Králové tohoto světa, kteří jsou ve službách temnoty, vědí o existenci těchto bytostí a poskytují jím plnou podporu k tomu, aby provedli invazi na Zemi, čímž zahájí velký Armagedon.

Dítka, nevycházejte ven na ulici bez duchovního brnění, protože tím zmenšíte riziko, že budete napadeni těmito zlými duchovnímu bytostmi, které jsou již mezi vámi. Připomeňte si, co říká Boží slovo:
"Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla" (Efezským 6, 12), musíte být tedy dobře chráněni, abyste dokázali odrážet útoky těchto pekelných bytostí.
Nepolevujte v modlitbách, vždyť přeci víte, že se nacházíte v duchovním boji. Modlitbou ke Krvi Mého Syna zapečeťujte sebe, jak fyzicky a duševně, tak i biologicky a duchovně, také své rodiny, domovy, svou rodinu, příbuzné, přátele, sousedy, svou práci, svůj majetek, hmotný i duchovní, prostě aby všechno bylo chráněno Krví Mého Syna a aby vám žádná síla zla nemohla ublížit.

Dítka, tyto zlomyslné bytosti jsou už na Zemi a snaží se přivodit ztrátu co možná největšímu počtu duší, aby se nemohly stát součástí Mé Mariánské armády. Právě noční doba je oním časovým rozmezím, kdy se stáváte zranitelnými vůči útokům těchto zákeřných bytostí. Proto se před spaním modlete a oblékejte si duchovní zbroj, rozprostírejte ji také nad svou rodinou. Požádejte anděly strážné, svého anděla strážného i ty jejich, aby vás provázeli a ochraňovali v každé době (a za všech okolností), zvláště v době nočního odpočinku, aby vás žádná síla zla nemohla rušit a ukrást vám váš klid.

Provádějte exorcismus našeho milovaného Michaela, kdykoli to bude zapotřebí, a také žádejte o přímluvu a ochranu ty duše, které už dosáhly Boží milost, aby se za vás přimlouvaly a ochraňovaly vás v tomto duchovním boji. Pamatujte, že jenom ti, kteří vytrvají ve víře, dosáhnou Korunu života.

Můj růženec je tou nejmocnější zbraní, kterou vám dávám. Modlete se ho každý den společně s růžencem (korunkou) k drahocenné Krvi a k ranám Mého Syna, a démoni se dají splašeně na útěk. Společně se svými bratry a sestrami vytvořte modlitební řetězce a posilujte se Tělem a Krví Mého Syna, abyste se stali opravdovými duchovními válečníky, pak vás žádná síla zla nepřemůže.

Dítka, z vesmíru budou na Zemi padat ohnivé koule a způsobí mnoho utrpení, smrt a zoufalství. Bezbožné národy budou potrestány a mnohé zmizí, všechny ty země, v nichž se prolévá krev Mých potracených dětí, i všechny ty, kde je povolena sexuální nečistota, marnivost, sodomie a jiné odporné hříchy a špatnosti, zmizí z povrchu zemského zrovna tak, jak to postihlo Sodomu a Gomoru. Z jejich obyvatel budou zachránění pouze ti spravedliví, jak se to povedlo Lotovi a jeho rodině.
Běda těm pošetilým a nerozumným hříšníkům, kteří neustále hřeší a říkají, že se nic nestalo, ani se nic nestane, setrváme tedy v hříchu, vždyť život jde dál! Ach, jak moc se mýlíte, vy vzpurné děti! Říkám vám, že pokud nebudete činit pokání a co nejdříve se nenavrátíte na cestu spásy, všichni zahynete.
Dítka, vzhledem k tomu, že nastávají dny vaší nejsilnější očisty, neodvracejte se od Našich Dvou Srdcí, protože pokud to uděláte, budete navždy ztraceni.
Pamatujte, že Boží milosrdenství dává průchod spravedlnosti. Přemýšlejte o tom a nepromarněte tu poslední minutu vedoucí k vašemu spasení.
Probuď se, lide Boží, ze své duchovní letargie, abyste byli připravení a v pohotovosti, protože triumfální návrat Mého Syna se blíží.
Vaše Matka, Mystická Růže.

Bezodkladně sdělujte Má poselství celému lidstvu.

* cizinci, vetřelci

(ave)

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama