DUCH DOBY MÍSTO DUCHA SVATÉHO

29. června 2013 v 12:29 |  AKTUÁLNĚ

RODINA JAKO "SPOLEHLIVÉ SPOLEČENSTVÍ"


Zkrácený překlad tiskových zpráv podle

Tři měsíce před volbami předložila Německá evangelická církev (EKD) zásadní metodický dokument o svém postoji k rodinné politice v SRN, podle kterého vyžaduje, aby byly uznávány a podporovány všechny formy rodiny.

Každé rodinné spojení, v němž lidé přebírají vzájemnou trvalou odpovědnost, může spoléhat na podporu protestantské církve.

Podle předsedy rady EKD, Nikolause Schneidera, toto protestantské chápání manželství vychází z nové svobody ve vztahu k sociálním změnám. Z Bible a evangelické teologie prý nelze vyvodit úzké chápání manželství jako "božské instituce" ani tradiční přidělení rolí mužům a ženám. Formy rodiny i její obraz se měnily a podléhaly historickým změnám.

"DUCH DOBY MÍSTO DUCHA SVATÉHO"

Arcibiskup z Kolína nad Rýnem, kardinál Joachim Meisner, charakterizoval tento dokument jako hlubokou trhlinu v ekumenismu, které lze zabránit pouze jeho anulováním:

"Pouze s hlubokou lítostí a se zdrcením jsem schopen vzít na vědomí metodický dokument ´Mezi autonomií a závislostí. Utužit (posílit) rodinu jako spolehlivé společenství´ ... V očividném kontrastu k názvu tohoto dokumentu se v něm mluví o libovůli a relativismu manželství a rodiny. Že při pastoraci zaznamenáváme ´celospolečenské procesy změn´, to je zřejmé. Fatální a bez respektu ke Kristovu působení však je to, že (tento dokument) se je snaží učinit kritériem pravdy.

Manželství získává zvláštní význam a posvátnost z toho, že je na rozhraní vztahu mezi Bohem a člověkem. Na jedné straně žije ze zcela svobodného a bezvýhradného Ano muže a ženy, na druhé straně podle křesťanské víry vzniká přímo z vůle Stvořitele, ...kterou důrazně ztvrzuje sám Ježíš Kristus. Navíc apoštol Pavel nás poučuje, že manželský svazek je přijímán jako Kristův dar jeho církvi a je zahrnut do Boží lásky k nám lidem.

Reformátoři opustili křesťanskou víru v posvátnost manželství a prohlásili je za ´světskou záležitost´... Jak se tedy velmi jasně ukazuje, manželství se stává čistě světskou institucí, která může být nahrazena jinými účelovými svazky. To, že právě křesťané zahájí takový ústup od našeho chápání manželství a rodiny, bych nikdy nepokládal za možné! Bolí mě, když vidím, jak Evangelická církev v Německu, tradičně označována jako ´církev Slova´, odsouvá na vedlejší kolej Slovo zjevení, které povyšuje manželství nad světskou úroveň. ...
Zároveň se autoři těchto pokynů vydávají do velice povážlivé blízkosti farizeů, kteří také kdysi přišli za Ježíšem, aby relativizovali manželství, když na základě autority Mojžíše a s jeho podporou se pokusili legitimizovat rozvod. V tomto ohledu však současná situace není ani zdaleka nová! Ježíš však z náruživé lásky ke svému božského Otci nabádá upustit od zatvrzelého sobectví a následovat vůli Stvořitele.

´Na počátku stvoření ... Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto muž opustí otce i matku a oba se stanou jedním tělem. A tak již nebudou dva... Co však Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje ... Kdo propustí svou manželku z manželství a vezme si jinou, cizoloží... Také žena se dopouští cizoložství, když propustí muže z manželství a vezme si jiného..´. (Mk 10,6-9, 11-12).
Když Kristus zachránil cizoložnici od trestu smrti, říká jí na rozloučenou: ´Jdi a od této chvíle už nehřeš!´ (Jan 8:11).

Manželství mezi mužem a ženou, z něhož povstanou děti, je v historii křesťanské zbožnosti chápáno jako obraz božské Trojice. Co Bůh bere z nitra své podstaty a dá do našich rukou jako dar i úkol, nelze dávat k volnému nakládání aktuálním trendům a proudům! V tomto věku ekumenismu je téměř povinností katolické církve podílet se na akcích jiných církví a společenství. Proto naléhavě žádám evangelickou církev v Německu, aby přehodnotila svůj postoj k manželství a rodině a navrátila se ke smýšlení, kterému nás učil náš Pán Ježíš Kristus."
28. 6. 2013

(ave) 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama