DOBA OČISTY

13. června 2013 v 14:10 |  ENOCH
"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)


ZEMĚ ZAČNE STÉNAT JAKO ŽENA PŘI PORODNÍCH BOLESTECH
A SVĚTLO SVĚTA UZŘÍ NOVÉ STVOŘENÍ

28. května 2013

VÝZVA MARIE, MYSTICKÉ RŮŽE, LIDSTVU

Dítka, Boží pokoj vám!
Země začne sténat jako žena v porodních bolestech a světlo světa uzří nové stvoření! Tento svět, jak ho znáte, velice brzo pomine, ale nemějte strach, zachovejte klid a mějte důvěru v Boha, všechno proběhne podle Jeho, Boží vůle. Země už začala na různých místech pukat a klesat, díky čemuž se tvoří velké dutiny, které lidská věda není s to vysvětlit. To vše je však součástí transformačního cyklu, kterým začalo stvoření procházet.

Dítka, upozorňuji vás na tyto změny, které se začaly dít v nitru Země, ale neznepokojujte se, je to začátek čištění, kterému se stvoření a jeho tvorstvo musí podrobit. Opět vám říkám, přicházejí dny nedostatku, proto si udělejte dostatečné zásoby vody a mějte ji v kanystrech, neboť všechny tyto změny, kterým se musíte podrobit, budou mít za následek nedostatek vody a potravin. Změny, které se budou dít ve vesmíru, budou mít vliv na zemědělskou produkci zde, na Zemi, a jejich následkem bude zamoření vody. Pro lidstvo nastanou těžké časy. Přijdou dny, kdy nikdo nebude v bezpečí nikde, důvěra se vytratí a víra v duších mnoha lidí upadne. Ale nebojte se, pokud zůstanete v milosti Boží a budete spojení v modlitbě, vše bude jednodušší.

Děti Moje, Mé srdce Matky trpí, když vidí jak mizí domy Mého Otce. V mnoha zemích se vytratila víra v Boha a mnohé z Jeho domů se prodávají nejvyšším (dražebním) nabídkám. Odpadlictví je na vzestupu. Mnoho duší je ztraceno, protože nevěří v existenci Boha. Modlete se za ty duše, které žijí bez Boha a Jeho zákonů, aby nebyly navždy ztraceny, a modlete se za země, které jsou v temnotě, protože za svou špatnost a hříchy mnohé z nich zmizí jako Sodoma a Gomora.
Pavel dobře říkal, že "v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, (děti) nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň." (2. Timoteovi 3, 1-5) Toto všechno se plní doslova, tak, jak to napsal.

Dítka moje, dobročinnost začala ochabovat, jen velmi málo je takových, kteří se starají o potřebného bratra. Modernismus, bezuzdný materialismus, kultura ega, to všechno vede k odlidštění člověka a ke ztrátě jeho hodnot. Říkám vám, že jakmile začne transformace stvoření, přinese to s sebou velké katastrofy, hladomory, epidemie a zoufalství, ale pokud nebudete ochotni vzájemně si pomáhat, budete mnoho lidí, kteří zahynou.

Boží lide, ve dnech zkoušek neztrácejte víru ani naději, neustále věřte v Boží Prozřetelnost. Můj Otec se o vás postará a poskytne vám v oněch dnech obživu.
Modlete se a mějte důvěru. Můj Otec vám pošle manu a nechá tryskat proudy živé vody, která uhasí vaši žízeň, abyste mohli projít pouští očisty, což vás dovede do slávy Nového stvoření.

Shromážděte se jako malá dítka kolem své Matky, zůstaňte spojení v modlitbě a poskytujte si vzájemně pomoc. Vaše víra ať se udrží vytrvalá a pevná jako libanonské cedry, abyste obstáli během očisty, která je na obzoru.

Kéž ve vás zůstává Boží pokoj a láska a Moje mateřská ochrana vás bude vždy doprovázet.
Vaše Matka, Mystická Růže.

Sdělujte Má poselství celému lidstvu.

(ave)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama