NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

10. května 2013 v 15:09 | Kardinál Verdier |  MODLITBY
PŘIJĎ, Ó DUCHU SVATOSTI,
připrav mé srdce, přijď se silou svých sedmi darů.

Ve jménu Otce + i Syna + i Ducha + Svatého.
Amen

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu MOUDROSTI!
Pouč mé srdce, abych měl stále před očima svůj poslední cíl, nebeským dobrům abych dával přednost před pozemskými a rozpoznal cestu vedoucí k věčnému životu.
Pomoz mi být stále připraven raději se vzdát cti, bohatství a radostí tohoto světa než ztratit Tvou milost a věčnou spásu.
Zdrávas Maria...

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu ROZUMU!
Osviť mě, abych správně pochopil a srdcem přijal tajemství spásy a Božího zjevení. Abych prodléval ve světle svaté víry a ve všech životních situacích rozpoznal působení Tvé prozřetelnosti. Učiň mě hodným Tě jednou v nebi dokonale poznat, s Otcem i Synem, z nichž vycházíš.
Zdrávas Maria...

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu RADY!
Stůj milostivě při mně v každé nouzi, těžkosti a zoufalství. Dej mi poznat, co je nutné ke Tvé oslavě a k spáse mé i všech lidí. Ochraňuj mě před všemi bludy a veď mě po správné cestě Tvých přikázání.
Zdrávas Maria...

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu SÍLY!
Posiluj mou slabou vůli ve všech pokušeních a trápeních tohoto života, abych odložil jakýkoliv lidský strach, odvážně vyznával víru, v nesnázi trpělivě vytrval a obstál ve všech úkladech ďáblových.
Zdrávas Maria...

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu UMĚNÍ!
Uč mě poznávat v zázraku stvoření Tvou všemohoucnost, moudrost, lásku, a Tebe oslavovat, jenž jsi počátek i konec všech věcí.
Pronikni hluboko do mého srdce, abych se ve svém životě vždy slovy i skutky řídil podle Tvých přikázání. Veď mou mysl, abych si nepřál vědět a znát nic, co by pro mě bylo neužitečné či škodlivé.
Zdrávas Maria...

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu ZBOŽNOSTI!
Dej mi smýšlení dětské odevzdanosti a vřelé důvěry v Boha, mého Otce. Probuď ve mně pravou velkodušnost a nedopusť, abych se zalekl nějaké oběti. Ať se můj život stane působením Tvé milosti neutichající modlitbou chvály a díků před Boží velebností.
Zdrávas Maria...

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu BÁZNĚ BOŽÍ!
Naplň mé srdce svatou bázní, abych měl Boha vždy před očima a snažil se vyhýbat všemu, co by se mohlo znelíbit Jeho velebnosti.
Zdrávas Maria...

Ó Duchu svatý, sladký Hosti mé duše, zůstaň u mě a učiň, ať i já zůstanu stále u Tebe!
Ó Maria, neposkvrněná Snoubenko Ducha svatého, oroduj za mě ubohého hříšníka, jenž se k Tobě utíká. Amen.

Modlitba před rozhodnutím:

Ó Duchu svatý, Ty lásko Otce a Syna,
ukazuj mi stále, co mám myslet a říkat,
jak to mám říkat, kdy mám mlčet,
co mám psát a jak mám jednat,
abych tak spolupůsobil na Tvé oslavě, spáse duší
a na svém posvěcení.

Kardinál Verdier, Paříž

http://www.klastervyssibrod.cz/_d/Novena-k-Duchu-svatemu.pdf
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama