FATIMA - ŘÍM - MOSKVA

5. května 2013 v 20:57 | Alexander Desecar |  AKTUÁLNĚ

G. R. Mura / M. H. Huber:

FATIMA - ŘÍM - MOSKVA.
ZASVĚCENÍM RUSKA K TRIUMFU MARIE

Stuttgart (Vydavatelství Sarto) 2010, 494 s. ISBN: 978-3-932691-68-3.

Jak už název napovídá, kniha si dává za cíl poskytnout celkový pohled na nejdůležitější události, které se odehrály na uvedených místech, a vzájemně je propojit.
Stručně popisuje historii Mariánských zjevení ve Fatimě, kterých od 13. května do 13. října 1917 bylo celkem šest.
Ústředním poselstvím Fatimy bylo obrátit se k Bohu!
Význam těchto poselství je jasně patrný z jejich historické dimenze. Jsou odpovědí Nebes na trojí rozkol v křesťanství:
na odtržení od jedné Církve (v r. 1517 Lutherova "reformace"),
na odpadnutí od Krista (v r. 1717 ustavení svobodného zednářství v Londýně) a
odvrácení od Boha (v r. 1917 bolševická Říjnová revoluce v Rusku).
Tato čísla a fakta mají symbolický význam.
"Když v Moskvě začal řádit Lenin, ve Fatimě se objevila Maria" (str. 38).

Sr. Lucia sepsala své vzpomínky na první i druhé Tajemství Fatimy až o 24 let později (v roce 1941). Na nařízení papeže Pia XII. byly zveřejněny v roce 1942 . Nacházíme v nich rovněž předzvěst o vypuknutí druhé světové války, pokud se lidé v pokání neobrátí k Bohu.
Některé dřívější předpovědi, které Maria zjevila v roce 1917, se již naplnily. První světová válka, do níž bylo vtaženo také Portugalsko, skončila o rok později (1918).
V roce 1939 byla rozpoutána nová, "ještě hroznější světová válka", ohlášená "neobvyklým, neznámým světlem". Toto světlo bylo pozorováno v různých zemích mnoha nezávislými svědky. Válce se však mohlo zabránit, pokud by byl papež zasvětil Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Lucia, která se později stala jeptiškou (její kamarádi Francesco a Jacinta, kteří také zažili zjevení ve Fatimě, už mezitím zemřeli), zažila opětovná setkání s Pannou Marií ("Naší Paní") - v roce 1925 v Pontevedra a v roce 1929 v Tuy, kdy PM opakovaně žádala, aby JÍ papež zasvětil Rusko. Jelikož její žádost o zasvěcení Ruska nebyla do té doby ani papežem - papež Pius XI. nepřistoupil na Mariin požadavek - ani biskupy celého světa přesně splněna, mohlo Rusko, jak Maria předpověděla, "ve světe šířit své chyby " (str. 92).
Pozdější papežové Srdci Panny Marie sice zasvěcovali "národy Ruska", "lidstvo", "všechny národy", popřípadě mu "svěřili" Církev a Druhý vatikánský koncil. Když se však na toto počínání papežů zeptali sr. Lucie, ještě v letech1986-87 odpověděla:
"Zasvěcení Ruska nebylo provedeno" (str. 121).

Proč při papežských úkonech zasvěcování nebylo nikdy jmenovitě zmiňováno Rusko - ani jako země ani jako národ?
Důvody měly především politické pozadí. To přiznal i papež Jan Pavel II vrozhovoru s jedním arcibiskupem kurie. Papež se totiž obával, že sovětské úřady by to posuzovaly jako provokaci a v důsledku toho by Církev mohla být pronásledována ještě více. V tomto ohledu byl názor papežů značně ovlivňován také respektovaným teologem Vatikánu P. E. Dhanisem SJ. Podle jeho názoru "... jsou zjevení Panny Marie ve Fatimě s největší pravděpodobností skutečná, ale poselství, která pak byla rozšiřována, jsou plodem přílišné představivosti Lucie..." P. Dhanis proto ve zprávách o zjeveních ve Fatimě, Pontevedra a Tuy odlišuje jejich "... první, originální a možná pravdivé jádro (Fatima I) od toho, které si k němu sestra Lucia "přidala (Fatima II) díky své údajně přebujelé představivosti" (str.. 166)".
Dalšími dvěma důvody, které zabránily zasvěcení Ruska, bylo šíření "nové teologie" a ekumenické trendy, které nepodporovaly uctívání Panny Marie.

Autoři knihy se pomocí značného množství informací snaží zmapovat časové vztahy, které existují mezi papežskými kroky směřujícími k uskutečnění Mariina záměru, tedy zasvěcení Ruska, a identifikovatelnými politickými událostmi. Tak např. sestra Lucia tvrdí, že papež Jan Pavel II aktem zasvěcení na Náměstí sv. Petra v roce 1984 zabránil jaderné válce (v té době se Sovětský svaz horečně vyzbrojoval raketami).

Komunistická ideologie však nebyla překonána ani po pádu železné opony v roce 1989, změna v Rusku nebyla dokončená. Tato země je ještě stále velice vzdálená od myšlenky konverze ke katolicismu. Na Západě už předtím získala značnou půdu pod nohama neomarxistická "Frankfurtská škola", pročež komunismus je s její pomocí stále účinný. Důsledky jsou "...ztráta víry v Boha, osobního svědomí, demontáž rodinné struktury..., socializace výchovy dětí..." (str. 89).

Třetí Tajemství Fatimy bylo zveřejněno teprve v roce 2OOO. V této vizi sr. Lucia popisuje zabití (nějakého) papeže společně s biskupy, kněžími a laiky. Vatikán tehdy interpretoval tuto vizi jako pokus o atentát na papeže Jana Pavla II. (v roce 1981), později však ve Vatikánu od tohoto výkladu upustili. Státní sekretář, kardinál Bertone řekl, že Fatimské události ještě nedospěly ke svému konci.

Základní myšlenka knihy je tedy prostá: pouze na základě zasvěcení Ruska papežem a biskupy bude Církev i svět uchráněn od velkých katastrof. Pokud církevní autorita potvrdí věrohodnost soukromých zjevení, které jsou podle Nového zákona možné, nevyžaduje se souhlas ze strany věřících. Dosud však apoštolský Stolec přijal pouze Fatimu I.

Dr. Alexander Desecar

Překlad recenze podle
http://www.patrimonium-verlag.de/

(ave)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama