SÍLA MODLITBY

22. dubna 2013 v 15:02 |  ENOCH

SÍLA MODLITEBNÍHO ŘETĚZCE DOKÁŽE PŘIVODIT ZBOŘENÍ PEVNOSTÍ A ZMĚNIT PROROCTVÍ

18. dubna 2013

VÝZVA JEŽÍŠE NAZARETSKÉHO KATOLICKÉMU SVĚTU


Děti Mé, pokoj vám.
Modlete se, aby se zabránilo válce, protože mír je velice nestabilní. Jestliže Rusko nebude co nejdříve zasvěceno Neposkvrněnému Srdci Mé Matky, ujišťuji vás, že to přivodí mnoho neštěstí a v celém světě se rozšíří heretické doktríny, díky čemuž ke všem událostem dojde v dřívějším čase než bylo v stanoveno božskou vůlí.
Děti Mé, poslouchejte: Můj Otec respektuje vaši svobodnou vůli a nic vám neukládá. Mějte na paměti, že času už nemáte nazbyt. Musíte se modlit, postit a konat pokání, aby sa zastavil běh událostí, které mají být rozpoutány. Síla modlitebního řetězce dokáže přivodit zboření pevnosti a změnit proroctví.

V důsledku vašich modliteb, žádostí, půstů a pokání jsem vám poslal papeže, jenž bude naplňovat Boží vůli za předpokladu, že ho katolický svět ve svých modlitbách neopustí. Budete-li se modlit za papeže Františka, on bude konat v souladu s Boží vůlí, pokud však modlitby za něj zanedbáte, Můj protivník a jeho nástroje, které infiltrovaly sídlo Petrova stolce, ho přimějí k tomu, aby se dopouštěl chyb proti víře, evangeliu a učení Mé Církve.
Děti Mé, toto všechno vám říkám proto, abyste se duchovně probudily a z modlitby učinily svou nejvyšší prioritu.

Myslete na to, že se nacházíte v době duchovního boje a že modlitbu, půst ani pokání nemůžete zanedbávat, neboť v nich je vaše síla, to jsou vaše zbraně, které vás ochrání před útoky Mého nepřítele a jeho emisarů zla. Vůlí Mého Otce je, abych "neztratil nikoho z těch, které mi ON dal, ale abych je vzkřísil v poslední den" (Jan 6/39).

Děti Mé, Boží vůlí není, aby lidstvo trpělo, to je vaše svobodná vůle, která volí tuto cestu. Jestliže se lidstvo vzdálí od Boha a Jeho Přikázání pro život, upadne do nepřítomnosti lásky a do nespravedlnosti. To člověk je ten, který se vzdaluje Bohu, který si podřizuje svého bratra a zotročuje ho, což není součástí Boží vůle.
Poučte se od obyvatel Ninive, kteří se vzdálili od Boha, ale pod vlivem Jonášova kázání se obrátili a Bůh upustil od jejich potrestání.
Učiňte i vy, v dnešní době, také tak, aby vaše očista byla snesitelnější. Neboť vpravdě vám říkám: pokud se všichni neobrátíte, všichni zahynou.

Svůj pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Litujte a obraťte se, neboť Boží Království je nablízku.
Váš Mistr a Pastýř, Ježíš Nazaretský.

Sdělujte Má poselství celému světu.

(ave)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama