RŮŽENEC KE KRISTOVÝM RANÁM

13. dubna 2013 v 12:56 |  MODLITBY

RŮŽENEC K PĚTI JEŽÍŠOVÝM RANÁM
(pro zvláštní úmysly)


Úvod:
K: O, Ježíši, božský Spasiteli, buď nám i celému světu milosrdný!
L: Amen
K: Svatý Bože! Svatý, silný Bože! Svatý, nesmrtelný Bože!
L.: Smiluj se nad námi i nad celým světem!
K: O, Ježíši můj, měj s námi slitování v současném ohrožení a buď nám milostiv! Obestři nás Svou předrahou krví!
L: Amen!
K: Věčný Otče, skrze drahocennou krev Tvého nadevše milovaného Syna Tě úpěnlivě prosíme o Tvé slitování.
L: Amen.

Skrze Mariino Srdce, sedmkrát mečem probodené, rozjímáme o svatých Kristových ranách:

1.
Pozdravuji a uctívám rány Tvých svatých nohou. Do těchto ran Ti, ó, Ježíši, odevzdávám zatvrzelé hříšníky, kteří svět milují více než Tebe, obzvláště ty, kteří dnes musí odejít ze života. Nedopusť, Ježíši, aby Tvá drahocenná Krev byla kvůli nim prolita nadarmo.

K: Věčný Otče, obětuji Ti rány našeho Pána, Ježíše Krista,
L: aby zhojily rány našich duší. 1x

K: Můj Ježíši, milost a odpuštění
L: pro zásluhy Tvých svatých ran! 10x

2.
Pozdravuji a uctívám ránu Tvého svatého boku. Do této rány Ti, ó, Ježíši, odevzdávám svou duši a všechny ty, za které si Ty přeješ, abych se modlil/a, obzvláště za všechny trpící a soužené, za všechny pronásledované a opuštěné. Dej všem, ó, nejsvětější Srdce Ježíšovo, Své světlo a svou milost. Naplň nás všechny Svou láskou a Svým opravdovým pokojem.

K: Věčný Otče…
K: Můj Ježíši…

3.
Pozdravuji a uctívám ránu Tvé svaté levé ruky. Do této rány Ti odevzdávám ty, kteří bloudí, a všechny nevěřící, kteří Tě neznají. Kvůli těmto duším pošli, ó, Ježíši, mnoho dobrých dělníků na Svou vinici, aby všichni našli cestu k Tvému Nejsvětějšímu Srdci.

K: Věčný Otče…
K: Můj Ježíši…

4.
Pozdravuji a uctívám ránu Tvé svaté pravé ruky. Do této rány Ti, ó, Ježíši, odevzdávám všechny kněze Tvé svaté Církve. Dej jim Ty, kdykoli budou slavit Tvou svatou oběť, oheň Své božské lásky, aby ho oni mohli předávat dál duším svých svěřenců.

K: Věčný Otče…
K: Můj Ježíši…

5.
Pozdravuji a uctívám rány Tvé svaté hlavy. Do těchto ran Ti odevzdávám nepřátele Tvé svaté Církve, všechny ty, kteří Tě ještě i dnes pronásledují a do krve bičují Tvé mystické Tělo. Prosím Tě, ó, Ježíši, obrať je, povolej je, jako jsi povolal Saula, aby se obrátil v Pavla, ať je brzo jeden Pastýř a jedno stádo.

K: Věčný Otče…
K: Můj Ježíši…

ZÁVĚR - 3X:

K: Svatý Bože! Svatý, silný Bože! Svatý, nesmrtelný Bože!
L.: Smiluj se nad námi i nad celým světem!


http://www.passionisten.de/downloads/wundenrosenkranz.pdf

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama