PROČ PRÁVĚ RŮŽENEC...?

28. dubna 2013 v 22:16 |  ZAMYŠLENÍ NAD...

PROČ SE MÁME MODLIT RŮŽENEC?

Modlitby nám pomáhají pozvedat srdce k Bohu. Jsou našimi rozmluvami s Bohem, s Ježíšem, Jeho Synem, s Marií, Ježíšovou Matkou, a se všemi anděly a svatými. Pouze taková modlitba, která vychází ze srdce, bude Bohem vyslyšená.
Růženec obsahuje všechny základní modlitby, které nás naučil Ježíš, Maria i Církev. Když se ho modlíme, soustřeďujeme svůj pohled na jednotlivé etapy našeho vykoupení počínaje Zvěstováním o vtělení až po Nanebevstoupení a Mariino Nanebevzetí.
….
Modlitba sv. Růžence je vskutku mimořádně účinná, protože má v sobě veškerou pokoru a jednoduchost, protože vede naše srdce k pokoře a mírnosti. Modlitba růžence je opakem pýchy. Svou prostotou se růženec stává tenkým provázkem, kterým chce Matka Boží spoutat satana.
Největší účinek se dosahuje tehdy, když přizveme Marii, aby se modlila s námi. Její hlas se stává naším hlasem. Její modlitba se stává naší modlitbou. Její myšlenky našimi myšlenkami. Tímto "telefonním drátem" nás Marie propojuje s Nebem. Naše prosby se zaručeně dostávají k Ježíši, protože Marie naše prosby zesiluje a předkládá je Ježíši. Na takové prosby Ježíš nikdy nedokáže říci "ne". Vždyť Marie je onou absolutní přímluvnou mocí u trůnu Nejvyššího.
Na takový "růžencový" provázek Marie navléká všechny naše modlitby, jednu za druhou, také naše prosby, naše díky a přitahuje nás k Božímu srdci. Proto růženec není nikdy čistě osobní modlitbou. Marie se modlí s námi, ale přeje si, abychom ji pokaždé k této modlitbě sami přizvali.

Růženec bychom se také měli vždy modlit "rozjímavě", tj. pomalu. Právě ona rozjímání nad tajemstvími růžence nám pomáhají porozumět všemu, co pro nás udělal Ježíš svým vykoupením. Tajemství vsouvaná do modlitby růžence se v našem srdci rozvinou do mohutného obrazu Božího plánu vykoupení a my najednou spatříme onen "poklad na poli", tu "perlu", kterou jsme přeci neustále hledali.

Všichni, kteří se společně s Marií modlí svatý růženec, oslavují Otce, vzdávají nejvyšší poctu Synovi a ve Svatém Duchu jsou ke slávě a chvále Nejsvětější Trojice vedeni ke svatosti. Každé opakování (růžence) zmnožuje slávu a důstojenství Trojjediného Boha. A tak se růženec stává nástrojem boje proti onomu "lháři od prvopočátku". Všechny "odříkané" modlitby růžence tak vytvoří řetěz, kterým bude satan s konečnou platností spoután v pekle (Zjevení 20, 1).

V rodinách, v nichž se pravidelně modlí růženec (nebo alespoň jeden či dva desátky), se nemůže vyskytnout zlo ani se nemůže uchytit žádný špatný vliv, tam se dětem dostává nové duchovní ovzduší, protože je pročištěné modlitbou růžence.
Ti, kteří se modlí růženec, mají v rukou prak jako David a mohou přemoci obra, jakým byl Goliáš. Každý "ZDRÁVAS" je kamínkem, kterým dokážou zasáhnout satana na jeho pyšném čele.

Má-li někdo dojem, že se neumí modlit růženec, může začít jednoduše tím, že se každý den pomodlí několik "Zdrávasů", do kterých za slova "...plod života Tvého, Ježíš,..." vloží nějaké osobní vsuvky, například "miluji Tě, zbožňuji Tě"... a podobně.
Kdo má dobrou vůli, tomu Královna posvátného růžence zaručeně pomůže sžít se s touto modlitbou...

KRÁLOVNO POSVÁTNÉHO RŮŽENCE, ORODUJ ZA NÁS!Volně přeloženo podle:

(ave)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama