NEPOSUZUJTE MÉ PLÁNY

7. dubna 2013 v 23:43 |  ENOCHMŮJ ODPŮRCE ROZSÉVÁ MEZI MÉ PROROKY KOUKOL NESVÁRU, ABY JE ROZDĚLIL A ABY MÁ POSELSTVÍ ZTRATILA SVOU DŮVĚRYHODNOST!

5. dubna 2013 - 08:40

VÝZVA JEŽÍŠE V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI KATOLICKÉMU SVĚTU A PROROKŮM A VIZIONÁŘŮM, JEHO NÁSTROJŮM TOHOTO KONCE ČASŮ


Můj odpůrce rozsévá mezi Mé proroky koukol nesváru, aby je rozdělil a aby Má poselství ztratila svou důvěryhodnost!
Ó, služebníci Moji, odrážejte toto všechno mocí Mé krve a nenechejte se svést ke zpupnosti. Nezapomeňte, že vy jste Mými svědky a Já Jsem Ten, Jenž vám dává poselství. Nejste to vy, kteří mluvíte, ale Jsem to Já, Jenž mluví skrze vás. Modlete se, snažně proste Mého Ducha Svatého o dar rozlišování, ale neútočte na sebe navzájem, protože Já každému z vás dávám poselství o životě, která vy máte předávat Mému lidu.

Každý z Mých nástrojů dostává poselství, která povznáší Mou Církev, všichni jste Moji služebníci. Stezkou vašeho života by měla být pokora, protože tam, kde je pýcha a touha po vlastní slávě, tam není Můj duch. Vzpomeňte si, co říká Mé Slovo:
"Kdo chce být první, musí být poslední a služebníkem všech." (Marek 9,35)
Proto, Mé nástroje, neupadejte do pýchy, ani se nedomnívejte, že jste lepší. Učte se ode Mne, neboť Já Jsem mírný a pokorného srdce. Často se modlete před Mým Svatostánkem, aby se vám dostalo Mé Slovo života, protože duchové klamu chtějí způsobit zmatek a rozštěpení. Zapečeťujte Mou krví sami sebe, Mé tabernákly, Mé svatyně i místa, kde dostáváte Má poselství. Předtím, než obdržíte slova Mých poselství, oblečte se do duchovního brnění. Neustále se modlete k Mému Duchu Svatému, aby vás duch klamu, maskovaný jako anděl světla, nemohl zmást a aby neukradl Má Slova. Pevně ​​stůjte ve víře, hodně čtěte Mé Slovo, abyste je mohli porovnávat s Mými poselstvími, protože opakuji: každé slovo, které pochází ode Mne, by se mělo vztahovat k Mým biblickým textům (mělo by být s nimi ve shodě).

Lidé Moji, už nezpochybňujte Mého zvoleného náměstka. Připomeňte si, co říká Mé slovo:
"Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce." (Matouš 10,29).
" Kdo řekne a stane se, když Panovník nepřikázal?
Nevychází z úst Nejvyššího zlé i dobré?" (Pláč 3,37-38)

Raději se za Mého zvoleného vikáře modlete, aby vykonával Mou vůli a naplnil Mé plány. Neodsuzujte ho, nekritizujte, ani nepomlouvejte. Kdopak jste, vy, děti z hlíny, že zpochybňujete Mé plány? Nebuďte hloupé a nerozumné! Namísto toho, abyste poukazovali a odsuzovali, raději se modlete, držte půst a čiňte pokání! Co vy víte o Mém milosrdenství? Ó, lide Moji, chovejte se jako ten výběrčí cla v chrámu, abyste mohli být ospravedlněni! (Luk 18, 10-14)

Lide Můj, vaší prioritou v této době by měla být modlitba a příprava na příchod Mého Varování.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání, neboť Boží království je blízko.
Váš Ježíš v Nejsvětější Svátosti, Přítel, Jenž nikdy nezklame.

Sdělujte Má poselství celému lidstvu

(ave)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama