MODLITBA ZA ČESKÝ NÁROD

29. dubna 2013 v 12:46 |  MODLITBY
Modlitba za vlast

Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko
- naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes
potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.

Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov
a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění
a každý na svém místě
po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

(ACAP 4765/2011)

Svatováclavský chorál

Kancionál píseň 830

Hymna naší země

Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

LZE PŘIPOJIT DALŠÍ MODLITBY A TEXTY:

Texty z Písma svatého:


Např. Žalm 28; Žalm135

Dt 28,1-14
viz: http://www.bible21.cz/online

Komentář k Dt 28:
Tento text zaznívá jako slavnostní řeč přednášená Mojžíšem těsně před prvním vstupem Izraelitů do zaslíbené země. I když je text svým vznikem vzdálen 3000 let, přeci v sobě odráží stále aktuální situaci. Hospodin žehná a chrání lid, který naslouchá Bohu. Do našich obyčejných životů vstupuje slabost, poznamenání hříchem a jeho následky, jako je nemoc či slabost. Ale přes všechny obtíže a komplikace běžného života požehnaným lidem jsme my, jsem já, který tato Boží slova čtu, jestliže plním výzvu prvního verše: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina..."
Následující část textu od verše 15 pak opakuje totéž v negativní podobě. Bůh myslí velice vážně své požehnání těm, kteří konají dobro, a naopak. Vložme tento text do modlitby i do osobního rozhodnutí se pro Boha.

Lze vložit poděkování:

Bože, Ty jsi naši zemi provázel po staletí.
Naši předkové v dávných dobách ale i nedávno otcové a maminky mnohých z nás upírali k Tobě svůj zrak s nadějí, že jsi Bůh věrný, plný slitování a lásky.
Děkujeme Ti za tvoji blízkost, požehnání, odpuštění i ochranu naši země.
Děkujeme Ti za možnost žít vlastní víru bez represí, utlačování a omezování.
Děkujeme Ti za hojnost, ve které můžeme žít.
Děkujeme Ti za dar svobody, možnosti mluvit o věcech, které jsou pro nás cenné, důležité a hodnotné.
Děkujeme Ti za široký rozvoj vědy, která krom jiného pomáhá chránit naše zdraví,
používat množství techniky pro běžný život, komunikovat s velkým množstvím lidí.
Děkujeme Ti za rozvoj školství a kultury.
...

Lze vložit pokání:

Prosíme Tě o odpuštění všech selhání, kdy jsme Tebe, našeho Pána a Boha, zapřeli, odmítli, opustili, zaměnili za hlouposti.
Prosíme Tě za odpuštění okamžiků, kdy jsme pokřivili a pošlapali vztah k bližním.
...

Lze vložit prosby:


Prosíme Tě o dar Tvého Svatého Ducha,
který by znovu rozhořel srdce našeho národa.
Prosíme Tě o Ducha, který by obnovil úctu mezi lidmi, odkryl tajemství daru života
i darů lidského ducha - hospodaření, vědy a kultury.
Prosíme Tě o moudrost a rozvážnost, odvahu a statečnost, pokoru a úctu,
které by stály jako hráz proti prázdnotě, bezduchosti, moderním modlám, sarkasmu, strachu, útěkům od reality či uzavření se.
Prosíme Tě o nové osobnosti víry, modlitby, vzdělanosti,
ale i společenského života a prozíravé kultivované politiky.

Lze připojit požehnání:

Žehnej, Pane, těm, kteří usilují o dobro!

Žehnej naší zemi,
aby mohla být úrodnou jak pro zemědělství, tak i pro ostatní oblasti hospodářství.
Žehnej těm, kteří poctivě podnikají a vytvářejí pracovní příležitosti pro ostatní.
Žehnej těm, kteří pomáhají ostatním, ochraňují či zachraňují životy.
Žehnej učitelům i těm, kteří poctivě a s pokorou usilují o nalezení pravdy.
Žehej všem, kteří nezkresleně informují v médiích.
Žehnej všem, kteří usilují o kvalitní fungování naší země.
...
Nebeský Otče, vyznáváme, že ve Tvých rukou je celý vesmír,
veškerý čas i život každého z nás.
Chraň naši zemi a veď ji k rozumné hojnosti,
bohatství lidských vztahů
a schopnosti kvalitně žít uprostřed okolních států Evropy i celého světa.
Prosíme Tě o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
který s Tebou a Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Litanie k národním patronům

viz Kancionál 069

......................


Převzato z:

http://ps.apha.cz/modlitba-za-narod-27-9-2011/

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama