MODLITBA K UCTĚNÍ KRISTOVY KRVE

17. dubna 2013 v 20:35 |  MODLITBY

Modlitba Sv. Brigity

Modlitba Sv. Brigity Švédské (1303 - 1373)

Božský Spasitel dal sv.Brigitě ve zjevení tento slib:
Těm, kteří se budou po dobu 12. let denně modlit
7× Otče náš a Zdrávas Maria
k uctění Mé drahocenné Krve, prokáži pět milostí:
  1. Nepřijdou do očistce
  2. Přijmu je do počtu mučedníků, jako by prolili svou krev za víru
  3. Duše jejich příbuzných obdrží posvěcující milost dle jejich volby
  4. Až do čtvrtého pokolení nepropadnou do věčného zatracení
  5. Měsíc před svou smrtí se o tom dozví. Kdyby zemřeli dříve, než splní svůj slib, budu to pokládat za oběť dokonalou, jako by podmínky splnili.


Věřím v Boha... ( Credo )

Můj Ježíši, chci se nyní modlit 7× Otče náš a Zdrávas Maria
ve spojení s onou Láskou, v níž jsi tuto modlitbu oslavil a posvětil ji ve svém srdci.
Zlepši a zdokonal ji tak, aby připravila Nejsvětější Trojici tolik cti a radosti,
kolik jsi ji dokázal Ty zde na Zemi touto modlitbou,
aby mohla přetékat na Tvé Nejsvětější Člověčenství
k oslavě Tvých Svatých Ran a Drahocenné Krve, které jsi z nich pro nás vylil.

(Během Otčenáše uvažuj o dotyčných tajemstvích a k tomu se modli příslušné obětování).


I. Obětování

Otče náš … Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a božské Srdce Ježíšovo, Ti obětuji:
První rány, první bolesti a první prolitou Krev Ježíšovu
za hříchy mého mládí, mých drahých příbuzných, mých blízkých přátel a všech lidí,
na usmíření a odvrácení prvních smrtelných hříchů
a zachování nevinnosti, zvláště v našem příbuzenstvu.


II.Krvavý pot

Otče náš .., Zdrávas Maria…

Strašlivé úzkosti Ježíšova Srdce na hoře Olivové v zahradě Getsemanské
a každou krůpěj Jeho Krve, kterou se potil,
když ve vidění předvídal svá velkopáteční muka a zápasil se satanem,
jako usmíření za hříchy moje a všech lidí, jež byly spáchány v srdci,
na odvrácení těchto hříchů a rozmnožení lásky k Bohu a bližnímu.


III. Bičování

Otče náš … Zdrávas Maria …

Ty stovky ran úděsné bolesti
a drahocennou Krev Ježíšovu, prolitou při nelidském bičování
za všechny hříchy moje a všech lidi, jež byly spáchany tělem,
jako ochranu před podobnými hříchy a za zachování nevinnosti,
zvláště v našem příbuzenstvu.


IV. Korunování trním

Otče náš … Zdrávas Maria...

Ponížení, rány bolesti a drahocennou Krev Ježíšovu,
kterou proléval při posměšném, potupném a bolestném korunování Své Hlavy trním.
Na usmíření za všechny hříchy mé a všech lidí, jež byly spáchány v duchu,
na vyvarování se těchto hříchů
a pro rozšíření Kristova království na Zemi.


V. Křížová cesta

Otče náš … Zdrávas Maria…

Ježíšovo smrtelné vyčerpání, rány na Jeho svatých Ramenech
a drahocennou Krev, která se z nich vylévala pod těžkým břemenem
při Jeho cestě ulicemi Jeruzaléma až na Kalvárii.
Na usmíření všech hříchů mých a všech lidí za to,
že se tak často vzpouzíme vzít svůj kříž, který máme nést,
že reptáme na Tvé přikázání,
i na odpuštění jiných hříchů spáchaných jazykem,
abychom se jich vystříhali a měli pravou lásku ke Kříži.


VI. Ukřižování

Otče náš … Zdrávas Maria …

Tvého Božského Syna na kříži,
Jeho přibití, Jeho vztyčení, Jeho rány na rukou i nohou.
Proudy Jeho Svaté Krve, která z nich byla pro nás prolita.
Nejkrásnější ubohost Jeho a dokonalou poslušnost,
Jeho smrt, všechna Jeho tělesná i duševní muka.
Její stálé obnovování při všech mších svatých na celé Zemi.
K usmiřování všech urážek Tebe, Tvých svatých,
řeholních slibů a pravidel na celém světě.
Zadostiučinění za hříchy moje, mých dětí a za hříchy celého světa.
Za všechny, kteří nás předešli k Tobě,
zvláště za kněze, živé i zemřelé, za všechny novoknéze
i za ty, kteří se prohřešili proti svému kněžskému svěcení
a stali se pohoršením pro mnohé.
Za záležitosti Svatého otce
a jeho ochranu proti úkladům satana i lidí.
Za znovuzrození křesťanských rodin.
Za pevnost ve víře,
za naši ubohou vlast,
za sjednocení národa v Kristu a jeho Církvi.


VII. Otevření boku

Otče náš … Zdrávas Maria …

Věčný Otče, rač přijmout drahocennou Krev a Vodu,
která byla vylita z Božského Srdce Ježíšova na potřeby Jeho Církve
a na usmíření za hříchy všech lidí.
Buď nám všem milostiv a smiluj se nad námi.
Krvi Kristova, to poslední, co obsahovalo Jeho Srdce,
očisti nás ode všech hříchů a vin vlastních i cizích.
Vodo z boku Kristova, očisti nás ode všech trestů za hříchy
a uhas plamen očistce mého, mých drahých a všech duší,
které Tvého milosrdenství tolik potřebují.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama