ZNAMENÍ ŠELMY

6. března 2013 v 16:30 |  ENOCH


TI, KTEŘÍ KLEKAJÍ PŘED ŠELMOU A PŘIJÍMAJÍ JEJÍ ZNAMENÍ,
BUDOU PÍT VÍNO BOŽÍHO HNĚVU! (Zjevení 14/9-10)

20. ledna 2013, 15:40h.

Naléhavá výzva Marie, Mystické Růže, lidstvu

Děti mého srdce, Boží pokoj vám!
Dny velké zkoušky se blíží. Všechno se zdá být v klidu, ale realita je jiná. Dokonce už začala i transformace stvoření. Musíte si zvyknout na to, že budete žít v extrémních klimatických podmínkách, protože na mnoha místech bude v létě příliš horko a zase na jiných bude i nadále přetrvávat zima. Slunce ohřívá Zemi tak, jak tomu ještě nikdy předtím nebylo, pročež sníh se objeví na místech, kde byste to vůbec nečekali. Díky vysokým teplotám i teplotám pod bodem mrazu se mnohé části Země stanou neobyvatelnými.
Blíží se totální kolaps ekonomiky a papírové peníze ztratí svou hodnotu. Spousta bohatství se bude válet po zemi a mnozí si budou zoufat, když uvidí, jak se jejich říše hroutí. Na mnoha místech bude nedostatek vody a žízeň a hlad bude trápit mnohé národy. Hrozí (a brzy nastanou) válečné konflikty. Vyslanci zla chtějí destabilizovat mír na Zemi s cílem připravit cestu pro Antikrista a chtějí nastolit jeho vládu zotročení a porobení národů.
V mnoha zemích světa se již začalo s označováním jejich obyvatel znamením mého protivníka. Lidstvo je klamáno, a pro nedostatek poznatků budou mnozí ztraceni. Díky příslibu lepšího poskytování zdravotnických služeb se dosáhne toho, že mnozí se nechají označit čipem a ztratí tak svou duši. Mikročip je "cejchem šelmy", o níž se mluví v třinácté kapitole Apokalypsy. Naléhavě vyzývám všechny své věrné děti, které mají znalosti Svatého Božího Slova a Jeho poselství, aby o Něm poučovaly všechny ty, kteří jsou duchovně vlažní a nemají povědomí o ničem z toho, co má přijít. Řekněte mým dětem, že mikročip, nabízený jejich vládami jako pomoc, kterou chtějí přispět k lepší kvalitě jejich života, je znamením šelmy a že je lepší zemřít, než si nechat implantovat toto znamení, protože jakmile to uděláte, už to nelze zvrátit, a vaše duše ztratí život.
Drahé děti, nepřipusťte, aby vás synové temnoty šálili takovým rafinovaným způsobem. Vezměte na vědomí pravdu, a pravda vás učiní svobodnými. Pevně se přimkněte ke svému Nebeskému Otci a ke své Nebeské Matce a buďte ujištěni, že My nedovolíme, abyste byly ztraceny. Ti, kteří se koří šelmě a přijímají její znamení, budou pít víno Božího hněvu. (Zjevení 14,9 a 10).
Všem, kteří se klanějí šelmě a přijímají její znamení, Bůh pošle zhoubné vředy (Zjevení 16.1 a 2). Jejich těla budou posetá nevyléčitelnými boláky. Budou oddělení od stáda Mého Syna a jejich odměnou bude věčná smrt.
Milé děti, neusilujte o bohatství ani o poklady této Země, protože velmi brzy všechno pomine. Hledejte svůj skutečný poklad, kterým je Bůh, jen tak objevíte radost věčného života. A ti z vás, kteří se těšíte bohatství a hmotným statkům, vás všechny žádám, abyste projevovali milosrdenství svým potřebným bratřím, neboť nastanou dny, kdy se modly peněz zhroutí a přetrvá jen vaše rodina a to, co uděláte pro své bratry. Neulpívejte na ničem a na nikom a nevychloubejte se svým bohatstvím ani svou mocí, protože nic z toho vám nezaručí život. Hledejte Boha a svou důvěru vložte do Něho, abyste se zítra mohli těšit ze skvostného pokladu věčného života.
Vaše milující Matka Maria, Mystická Růže.
Seznamuje celé lidstvo s mými poselstvími.
(AVE)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama