ZNAMENÍ NEBES

7. března 2013 v 0:15 |  ENOCH


POSPĚŠTE SI, VZPURNÁ DÍTKA, NEDRŽTE SE TEMNOTY, ČIŇTE POKÁNÍ A OBRAŤTE SE, NEBOŤ DOBA MILOSRDENSTVÍ SE CHÝLÍ KE KONCI!

3. února 2013, 13:30


VÝZVA MARIE, MYSTICKÉ RŮŽE, LIDSTVU
Dítka mého srdce, Boží pokoj vám všem.
Blíží se významné svátky Pentecost *. Můj otec vykoná u každého smrtelníka (jeho vlastní) malý soud, aby napravil svůj život, a dá mu poučení, aby pak, po návratu do tohoto světa, byl s to čelit době Velkého soužení. Bez tohoto aktu milosrdenství by lidstvo v takové zkoušce neobstálo. Buďte duchovně připravení, přistupte k důkladným zpovědím z celého života a veškeré zlo, kterého jste se dopustili, odčiňte pokáním, půstem, umrtvováním těla, abyste pak, až budete stát před Nejvyšším, byli shledáni bez úhony.
Už neztrácejte čas světskými marnostmi. Hleďte, blíží se setkání s vaším Otcem, a vy se musíte duchovně odít do bílého, abyste mohli předstoupit před Krále králů.
Věnujte pozornost znamením nebes. Na nebeské klenbě se objeví takové úkazy, jaké ještě žádné oko na hvězdné obloze nevidělo. Opět zazní polnice, aby ohlásily, že se blíží "varování". Nelekejte se, ale mějte z toho radost, protože už mnozí chtěli vidět, co uvidíte vy, ale nepovedlo se jim to. Boží Láska a Jeho Milosrdenství je tak velké, že Bůh, ačkoli dobře ví, jakým jste tvrdohlavým pokolením, tak velice nevděčným a hříšným, jaké tu ještě nebylo, se rozhodl z vás vyvolit zbytek lidu, který bude zítra Jeho milovaným Izraelem!
Během dnů Velkého soužení sestoupí na Zemi mnoho svatých a andělů, aby vám pomohli projít duchovní pouští. Nepřestávejte se modlit můj růženec. Pamatujte, že můj růženec je vaší vstupenkou do nového života. Nový Jeruzalém na vás čeká, hostina je už připravená a Ženich vás už očekává. Pozváni jsou všichni, spravedliví i hříšníci, ale vstoupit smí jen ti, kteří budou mít náležitý oděv.
Pospěšte si, vzpurná dítka, nedržte se temnoty. Čiňte pokání a obraťte se, neboť doba milosrdenství se chýlí ke konci! "Varování" bude pro vás poslední příležitostí. Nepřijmete-li tento skutek velkého milosrdenství, ujišťuji vás, že ztratíte duši a budete uvězněni na celou věčnost. Vy malí buřiči, můj Otec nechce vaši smrt. Promyslete si vše znovu a napřimte své cesty, vyhýbejte se hříchu a zlu, nekráčejte v temnotě. Pohleďte, blíží se noc, a vy dobře víte, že noc znamená dobu soudu.
Nyní volám vás, kteří jste se mezi Boží lid vloudili se svými ohavnými praktikami okultismu: opusťte temnotu a odčiňte veškerou škodu, kterou jste napáchali, protože můj Otec bude brzo vykonávat spravedlnost nad svým lidem, a vy, děti temnoty, na vlastní kůži pocítíte celou váhu Boží spravedlností! Pak poznáte, že existuje spravedlivý Bůh, Jenž vidí vše, Jenž je Vševědoucí, Jenž zná srdce lidí a každému naděluje podle jeho skutků. Napřimte tedy své cesty, abyste zítra nemuseli bědovat.
Maria, Mystická Růže.
Děti mého srdce, dávejte má poselství na známost celému lidstvu.
(*židovské letnice; v křesťanství: seslání Ducha Svatého)

(AVE)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama