ŽENCI JSOU PŘIPRAVENI

25. března 2013 v 23:38 |  ENOCH
BUDETE ZKOUŠENÍ A TŘÍBENÍ NA DUCHU, NA DUŠI I NA TĚLE STEJNĚ TAK, JAKO SE ZLATO PROVĚŘUJE OHNĚM!

20. března 2013 - 8:15


VÝZVA JEŽÍŠE, DOBRÉHO PASTÝŘE, JEHO STÁDCI


Takto praví Hospodin:
Klid vašeho ducha bude narušen stejně, jako bude destabilizován mír ve světě. Useberte se v modlitbách, protože dny velkého duchovního boje se blíží. Soužení bude tak velké, že způsobí otřes nejen Mému stvoření, ale také duším Mých dětí.
Lidé se budou s údivem ptát: Co se to děje? Proč nás opustil duch míru? Pane, přijď a zachraň nás, neukrývej Svou Svatou Tvář před Svým věrným lidem!
Děti Mé, abyste mohly vstoupit do Mého nového stvoření, je zapotřebí vaší duchovní transformace. Váš duch, vaše těla i vaše duše musí být očištěny, abyste do Nebeského Jeruzaléma mohly vstoupit očištěny a bez poskvrny hříchu.
Když pro velké ohavnosti bude muset Můj Svatý Duch odejít z Mých chrámů, všichni ti, kteří se odchylují od modliteb a od Mé matky, budou ztraceni. To proto, že když vy budete daleko od Mých domů a váš duch nebude posilován modlitbou, půstem a pokáním a nebude-li spojen s Mou matkou prostřednictvím modlitby svatého růžence, budete snadnou kořistí Mého odpůrce. Připomeňte si, co říká Mé Slovo: soužení bude tak velké, jaké ještě nebylo od počátku světa až do nynějška a již nikdy nebude (Mt 24, 1).
Mé probuzení svědomí vás učiní přístupnými pochopení, a to vás připraví na dny velkého Armagedonu.
Děti Mé, jestliže pak po návratu do tohoto světa zanedbáte modlitbu a budete i nadále setrvávat v duchovní netečnosti, ujišťuji vás, že tím podstupujete riziko, že vás ztratím.
Děti Moje, věnujte všemu tomu svou pozornost a už začněte s duchovní přípravou na ony dny trýzně a strádání ducha, abyste byly očištěny. Všichni budete zkoušeni a čištěni na duchu, na duši i na těle stejně tak, jako se zlato prověřuje ohněm! Bude to Oheň duchovní očisty, který bude transformovat vaše tělo, duši i ducha, abyste mohli vstoupit do nového stvoření a mohli být nazýváni vyvoleným Božím lidem.
Budou to dny velké žně, která oddělí zrno od koukolu, kdy uzraje pšenice, a plevy budou hozeny do ohně. Připravte se jako Mí synové, protože se blíží dny, kdy bude sebrána úroda. Ženci jsou již připraveni přijít sekat a sklízet pšenici. Sekera je již na kořeni stromu, a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně, kde bude hořet po celou věčnost.
Nyní ať se vaší pevností stane modlitba, půst a pokání. Ráno i večer si oblékejte svou duchovní zbroj a jako dobří vojáci buďte připraveni na velkou duchovní bitvu, která vám přinese svobodu, a vy si tím vysloužíte právo obydlit ráj Nebeského Jeruzaléma.
Svůj pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám.
Čiňte pokání a obraťte se, protože Boží Království je na dosah ruky.
Váš Pán, Ježíš, Dobrý Pastýř.
Sdělujte Má poselství celému lidstvu.

(ave)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama