ROZHLAŠUJTE MÁ POSELSTVÍ

6. března 2013 v 10:39 |  ENOCH

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html

TVOŘTE SKUPINY, KTERÉ BUDOU HLÁSAT MÉ SLOVO A ŠÍŘIT MÁ POSELSTVÍ O KONCI ČASŮ, PROTOŽE MŮJ LID BLOUDÍ, JELIKOŽ SE MU NEDOSTÁVÁ VĚDĚNÍ!

/14. ledna 2013 22:30/

NALÉHAVÁ VÝZVA JEŽÍŠE, DOBRÉHO PASTÝŘE, JEHO STÁDU

Ovce Mého stáda, Můj pokoj vám.
Očekává vás nový život, protože probudím vaše svědomí, čímž se přetvoří váš duch, vaše duše se očistí a připraví vás na dny katarze. Můj příchod je blízko. Zůstaňte ostražití a mějte rozsvícené lampy, protože přijdu v noci jako zloděj. Tento hříšný svět velice brzo zmizí, aby uvolnil cestu novému stvoření, v němž bude vládnout mír, láska, harmonie a hojnost života.
Děti Mé, stádečko Mé, blíží se dny velké zkoušky, při které budete jako zlato prověřeni ohněm, a pouze ti, kteří vytrvají ve víře, dosáhnou korunu života. Pastýři rodin, znovu vás vyzývám, shromážděte své stádo a udělejte si v něm pořádek, aby se vám neztratila žádná z vašich ovcí, protože, jak dobře víte, za své stádo Mi budete muset skládat účty.
Pastýři Mé církve, narovnejte své cesty, mluvte s Mými ovcemi o evangeliu tohoto konce časů. Už nemlčte, neboť Mé ovce se pro vaši nesdílnost rozztrácí. Paste Mé ovce a doveďte je k věčnému stádu. Pamatujte, že od každého, kdo hodně dostal, se bude hodně vyžadovat: vy jste nositeli Mé pravdy, učte ji tedy Mé ovce. Ve svých homiliích mluvte o událostech, které mají přijít, a říkejte Mému lidu, aby se připravil na Můj nastávající příchod. Promlouvejte odvážně, protože budete-li mlčet, kameny budou mluvit za vás.
Buďte posly dobré zprávy. Všechny, kterým se dostalo milosti a znalosti Mého Slova, v němž se mluví o událostech, které mají přijít, vás všechny žádám, předávejte je těm, kteří je neznají. Tvořte evangelizační skupiny, které budou hlásat Mé Slovo a šířit Má poselství o konci časů, protože Můj lid bloudí, jelikož se mu nedostává vědění!
Dny Velkého soužení se blíží a mnozí budou ztraceni, protože nejsou připraveni na dobu katarze.
Znovu vám říkám, bděte a modlete se, protože ta hodina je nablízku. Zastavte se na chvíli ve svém uspěchaném životě a smiřte se s Bohem. Zanechte shon a světské obavy, které vás činí slepými a nedovolují vám, abyste všechno ještě jednou zvážili. Uvažujte, jak prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nikterak, a přesto mnozí vstávají brzo, aby mohli dříve začít. Přestaňte spěchat a pachtit se, a raději se starejte o to, abyste dosáhli cíl, který se nazývá Spása. Nechci vás ztratit. Vraťte se ke Mně, protože už nezbývá mnoho času, stále více se krátí, a tak ho neztrácejte svými pozemskými starostmi, jsou to totiž všechno jenom pomíjivé marnosti.
Probuď se, lide Můj, protože nablízku je doba Soužení, soužení, jaké obyvatelé Země ještě nikdy nezažili! Už záhy zazní opět polnice, aby ohlásily, že stanovená lhůta skončila. Vyburcováním svědomí započne vaše očista. Čiňte pokání a obraťte se, protože Boží království je blízko.
Váš Pán, Ježíš, Dobrý Pastýř všech dob.
Ovce Mého stáda, rozhlašujte Má poselství.
(ave)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama