PÝCHA MÍSTO POKORY

16. března 2013 v 16:55 |  JABEZPátek, 22. února 2013


VÁŠ ČAS SE KRÁTÍ


Děti Mého božského Srdce,
Já jsem. Já jsem Alfa a Omega. JáJsem Králem milosrdenství. Přeji si vás nyní poučit. Otevřete svá srdce, oddejte se Mi. Dovolte Mi vstoupit do vašeho nitra. Mám pro vás něco v plánu. Můj univerzální plán se nyní odehrává před očima lidstva, ale miliony z vás odmítají klečet přede Mnou. Satan nakazil mladé lidi, podvedl spousty lidí a také si našel cestu do Mé Církve. Pozor, dítka Má. Nenechte se zmást tímto zdáním klidu. Jsme ve válce. Modlete se. Vezměte do rukou své růžence a modlete se. Vyprošujte si požehnání pro své rodiny a přátele. Modlete se bez přestání. Nespadněte do Satanovy pasti. Buďte neustále bdělí a zůstávejte Mi oddaní. Čas je důležitý. Pomáhejte i v záležitostech, které se zdají být těmi nejméně důležitými věcmi. Podílejte se na Mých činech lásky. Nebojte se vést válku proti nenávisti. Mějte trpělivost s těmi, kteří vás pronásledují. Buďte otevření Pravdě. Nedomýšlejte si, že víte, co je pro vás nejlepší. Pouze Já vás mohu vést na vaší duchovní cestě. Pokud Mne odmítnete poslouchat, bude to mít za následek očistu a potrestání. Už se ode Mne neodvracejte. Neodkládejte své obrácení, protože váš čas se krátí. Mnozí z vás budou odvoláni. Miliony z vás budou hozeny do pekelného ohně, a tím pro Mě na celou věčnost ztraceny pro svou lhostejnost, pro svou touhu ovládat jiné a pro svou potřebu získávat pocty. Moje děti se už nechovají pokorně. Zcela je naplnila pýcha. Tím chybují. O, dítka Má, slyšte Mě. Zbavte se učení světa. Satan ovládá média. Skoncujte se svou touhou po bohatství, poctách a (společenském) postavení. Staňte se pokorní a poslouchejte Mě. Vzdávejte díky za to množství projevů Mé lásky k vám. Předkládejte Mi své poděkování a radujte se, protože Moje laskavost zůstane s vámi, budete-li poslouchat Můj hlas. Neprohloupíte, když si tohle zapamatujete.
Zanechávám vám Svůj polibek míru. Šalom

(ave)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama