MODLITEBNÍ PEVNOSTI

6. března 2013 v 0:57 |  ENOCH

DŮVĚŘUJTE NAŠIM DVĚMA SRDCÍM! POŽÁDEJTE O POMOC MÉ NEBESKÉ ZÁSTUPY, A UVIDÍTE, JAK MŮJ PROTIVNÍK A JEHO HOUFY ZLA PADNOU

/9. ledna 2013, 8:40/

Naléhavá výzva Ježíše, Dobrého Pastýře, Jeho stádu

Ovce mého stáda, Můj pokoj vám.
Rok velkých změn pro lidstvo a stvoření; začátek Velkého soužení, které uvede do chodu Mou Boží spravedlnost a bude urovnávat cestu Mému druhému příchodu. Říkám vám, že na vašich modlitbách závisí, zda tyto dny budou zkráceny; pamatujte, že pokud zůstanete sjednoceni se Mnou, vám se nic nestane; zesilujte své modlitby, zasvěcujte se Našim Dvěma Srdcím, aby tyto dny byly snesitelnějšími, a vítězství bude vaše.
Děti Mé, oznamuji vám, že Můj protivník zesílí své útoky, ale nemějte strach; ani jeden z vašich vlasů se vám neztratí, pokud zůstanete ve Mně. Můj protivník rozpráší Mé ovce a postaví proti sobě, aby vás rozdělil, a všemi prostředky se bude snažit o ztrátu co největšího počtu duší. Z toho důvodu by Mé stádo mělo zůstat jednotné a v modlitbě; vytvořte po celém světě modlitební řetězy Svatého Růžence Mé Matky. Pamatujte si, že v jednotě je síla, která boří pevnosti. Vložte svou důvěru do Našich Dvou Srdcí! Požádejte o pomoc Mé Nebeské Zástupy a uvidíte, jak Můj protivník a jeho houfy zla padnou!
Mé vyvolené národy se musí sjednotit a vytvořit celosvětové pevnosti modliteb, a měly by sloužit jako opora jiným duchovně slabým národům. Již nastal čas, čas vaší svobody je nablízku. Tvořte modlitební skupiny přímluv a kampaní, přičemž jedni se budou modlit a přimlouvat za kampaně těch druhých. Nezapomeňte, že vaší sílou a vaším štítem je Svatý Růženec Mé Matky. Modlete se korunku Mé Drahocenné Krvi, modlitbu exorcismu k sv. Michalovi, která byla dána Mému služebníku Leovi XIII, o důkladnou Duchovní Zbroj *, korunku Armady (válečné loďstvo) Panny Marie ** a všechny modlitby a korunky předané v této poslední době prostřednictvím Mých proroků a pomazaných. Nevynechejte čtení Mého Svatého Slova, modlete se Žalmy; požehnejte Mariánskou standartu*** , vztyčte ji na svou modlitební pevnost, vy sami se zapečeťujte mocí Mé krve a obstarejte si posvátné předměty jako posvěcenou vodu, sůl a olej, právě tak, jak to činili Mí učedníci. Pokud se budete řídit těmito pokyny, vítězství bude vaše.
Všechny modlitby, růžence a korunky, které se budete modlit, by měly vést k vítězoslávě Našich Dvou Srdcí; pamatujte, že respektuji vaši svobodnou vůli, a že všechno, co udělám, je závislé na vašich modlitbách zde na Zemi. Vpřed, Bojovná Armádo, sjednoťte se se Mnou, s Mou Matkou a s Mými Nebeskými Zástupy, a společně porazíme Mého protivníka a jeho síly zla, smeteme je z povrchu zemského! Nezapomeňte: Velké Vítězství patří Našim Dvěma srdcím! Svůj pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám! Čiňte pokání a obraťte se, protože Boží Království je blízko. Ježíš, Dobrý pastýř, Spasitel Svého lidu.
Ovce mého stáda, dávejte ve známost Má poselství.

** V našich zeměpisných podmínkách zřejmě půjde o další mariánské modlitby (či růžence)
*** Mariánská standarta
"Bojová Mariánská Armádo, vaším praporem bude Můj Růženec a kříž Mého Syna vytištěný na bílo-červené tkanině s vyobrazením Našich Dvou Srdcí!"
(Zveřejněno v poselství dne 26. 12. 2012)
(ave)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama