MODLETE SE ZA MÉHO VIKÁŘE

27. března 2013 v 17:17 |  ENOCHMODLETE SE, ABY VIKÁŘ MÉ CÍRKVE DOKÁZAL VÉST MÉ STÁDO V TĚCHTO ČASECH VELKÉHO ZMATENÍ A ODPADLICTVÍ!

25. března 2013- 08:35

VÝZVA JEŽÍŠE V S
VÁTOSTI OLTÁŘNÍ KATOLICKÉMU SVĚTU


Můj pokoj vám!
Modlete se, aby vikář Mé Církve dokázal
vést Mé stádce v těchto časech velkého zmatení a odpadlictví! Nepřátelé Mé Církve, kteří infiltrovali Petrovo sídlo, chtějí Mého vikáře obratně přimět k tomu, aby Mou Církev reformoval, protože podle nich se dnešní církev musí modernizovat, aby udržela krok se změnami lidského pokolení. Modlete se, aby se tak nestalo a aby Můj vikář zůstal na Petrově stolci neochvějný.

Nesprávný ekumenismus změní doktrínu Mé Církve a Moje Evangelium by již více nebylo duchovním pokrmem pro Mé stádce. Takový falešný ekumenismus položí základy pro polyteistickou církev, v níž by už nepřebýval Můj Svatý Duch. Mé Domy by přestaly být Mým příbytkem, ale staly by se obydlím pohanských bohů.
Děti Mé, když uslyšíte, že Má Církev se chystá otevřít doktrínám jiných náboženství, pak budete vědět, stádce Moje, že nastala doba hanebností a že už nebudu chtít přebývat ve Svých domech. Musel
bych odejít ze Svého vlastního domu, pak by Mé chrámy byly vypleněny, ticho Mých Svatostánků by bylo zneváženo a Mé tělo i Mé Božství by se válelo po zemi. Pokud se to začne dít a Moje Svatá oběť bude pozastavena, žádám vás, děti Mé, ať už víc nechodíte ke Mně do Mých domů, protože Já tam už nebudu. Zaberou je ti bezbožní a z Mých posvátných míst udělají doupata zlodějů.
Jak bolestná bude tato urážka Mého Božství, kterou budou muset snášet někteří z Mé rodiny! Jak Jidáš Mne vydal na pospas své církvi, i nyní jsem v rukou Svého protivníka. Nová církev, kterou chtějí zavést, bude Mým odpůrcem.
Můj dům, v němž jsem žil a byl pokrmem pro Svůj lid, bude obsazen náboženstvími, která jsou v rozporu s Mým učením i Evangeliem, a pohanskými bohy. Mé jméno bude poskvrněno novými obyvateli Mých posvátných prostor. Základem nové církve bude relativismus, panteismus, polyteismus, nový věk (new age) se všemi jejich doktrínami i dalšími doktrínami temnoty.

Lidé Moji, zpívejte naříkavé písně a dejte se do smutečního truchlení s modlitbou, půstem a pokáním, protože Moje milovaná Církev bude ukřižována a spolu s ní i váš Věčný Pastýř!. Znovu vám připomínám, abyste se modlili, a proste za Mého vikáře, aby nedopustil takové ohavnosti a zastavil vývoj těchto událostí.
Svůj pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání a projevujte lítost, protože Boží Království je na dosah ruky.
Váš Ježíš ve Svátosti oltářní. Ten milovaný, Jenž není milován.

Sdělujte Má poselství celému lidstvu.


PS: ENOCHOVA VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA

http://getsemane.blog.cz/1303/vysvetlujici-poznamka


(ave)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama