JEŽÍŠ V GETSEMANE

17. března 2013 v 11:25 |  ZAMYŠLENÍ NAD...

Marek 14 (26-46)

"...Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu.
Ježíš jim řekl:
"Všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno:
'Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.'
Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje."
Tu mu Petr řekl:
"I kdyby všichni odpadli, já ne."
Ježíš mu odpověděl:
"Amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš."
On však ještě horlivěji prohlašoval:
"I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě."
Tak mluvili všichni.Přišli na místo zvané Getsemane.
Ježíš řekl svým učedníkům:
"Počkejte tu, než se pomodlím."
Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. A řekl jim:
"Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!"
Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl:
"Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš."
Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku.
Řekl Petrovi:
"Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé."
Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastihl spící; oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli.Přišel potřetí a řekl jim:
"Ještě spíte a odpočíváte? Už dost! Přišla hodina, hle, Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků.Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje."
Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z Dvanácti. Velekněží, zákoníci a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi.Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl:
"Kterého políbím, ten to je; toho zatkněte a pod dozorem odveďte."
Když Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl: "Mistře!" a políbil ho.
Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho..."PS:

Marie Valtorta:

JEŽÍŠ SE MODLIL (I) ZA JIDÁŠE...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama