"JEDEN Z VÁS MNE ZRADÍ!"

17. března 2013 v 10:55 |  ZAMYŠLENÍ NAD...

OZNAČENÍ ZRÁDCE PŘI POSLEDNÍ VEČEŘI PÁNĚ


Jan 13 (21-39):

"...Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil:
"Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí."
Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl:
"Zeptej se, o kom to mluví!"
Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se:
"Pane, kdo to je?"
Ježíš odpověděl: "Je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji."
Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Tehdy, po té skývě, vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl:
"Co chceš učinit, učiň hned!"
Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým. Jidáš přijal skývu, a hned vyšel ven. Byla noc.
Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl:
"Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm; Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám: Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."
Šimon Petr mu řekl:
"Pane, kam odcházíš?" Ježíš odpověděl:
"Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš; budeš mne však následovat později."
Šimon Petr mu řekl:
"Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím."
Ježíš odpověděl: "Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne..."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama