HŘÍŠNÁ GENERACE

6. března 2013 v 16:40 |  ENOCH


TATO NEVDĚČNÁ A HŘÍŠNÁ GENERACE TOHOTO KONCE ČASŮ MNE UKŘIŽUJE ZNOVU!

27. ledna 2013, 15:30h.

ZNEPOKOJIVÁ VÝZVA JEŽÍŠE Z NAZARETU JEHO DĚTEM
Lide Můj, ovečky Mé, pokoj vám.
Blíží se dny, kdy Můj protivník a jeho zmocněnci na Zemi znesvětí Dům Mého Otce. Blíží se doba ohavností. Mému jménu bude spíláno a synové temnoty je budou špinit. Mnozí, kteří Mi dnes přísahají věrnost, zítra Mě zradí a opustí. Ještě jednou se naplní Má slova: "Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou." Tato nevděčná a hříšná generace tohoto konce časů mne ukřižuje znovu!
Umírání Mých neviňátek v lůnech bezcitných matek, to jsou trny, které se zabodávají do Mé hlavy. Hříchy nečistoty tohoto lidstva bičují Mé tělo. Zkaženost, odpadlictví, zášť, závist, sobectví a ostatní hříchy těla jsou hřeby, které probodávají Mé ruce I Mé nohy. Zrada, které se na Mně dopustí z nitra Mé církve, bude to kopí, které probodne Můj bok.
Z očí Mi tečou proudy slz, tak těžká je Má cesta na Kalvárii a Má agónie tak pomalá! Přijďte, Cyrénští, a pomozte Mi nést tento kříž, protože obrovský je Můj žal při pohledu na tolik nevděku u této bezbožné generace a na její nedostatek lásky.
Neopouštějte Mě, dcery Jeruzaléma, přijďte a otřete Můj obličej svými slzami, Já pak hluboko do vašich duší otisknu obraz Svého ztrhaného obličeje. Připojte se ke Mně v Getsemanské zahradě, Mé věrné děti, protože Mne přemáhá osamělost a smutek; hodina temnoty se totiž blíží. Kříž, který Mě čeká, je tak těžký! Kdo Mě bude moci utěšit? Převážná většina se ode Mne odvrátí a opustí Mě, jiní Mě zapřou a mnozí z Mých milovaných Mě zradí jako Jidáš a připojí se ke králi tohoto světa, aby Mi uchystali rozsudek, který bude znít: "Ukřižuj HO!"
Zdá se, že Má církev je před svým zhroucením, ale krev Mých mučedníků ji pozvedne. Spravedliví za ni položí svůj život, a tato krev, která je krví Mou, ji uzdraví (=posílí) a síly temna ji už nepřemohou. Běda těm nevěrným pastýřům, kteří znají Pravdu, přesto Mě zradí, a Syna člověka, zastupovaného Jeho církví, vydají mocnostem temnoty! Bylo by pro ně lepší, kdyby se nikdy nebyli narodili! Co ale, nevěrní pastýři, očekáváte za to, že jste Mi dali jidášský polibek?
Děti Mé, dny Mého utrpení se blíží - neopouštějte Mě! Modlete se a bděte se Mnou, protože (poslední) hodina je nablízku. Ti, kteří Mě vydají, již vyrazili na cestu, poznáte je podle jejich ovoce. Probuďte se a pozvedněte (se), protože váš Mistr bude opět ukřižován. Pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání a obraťte se, neboť Boží království se přiblížilo. Váš Věčný Pastýř, Ježíš z Nazaretu.
(ave)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama