DVA SVĚDKOVÉ, DVĚ OLIVY

7. března 2013 v 0:16 |  ENOCHPO MÉM VAROVÁNÍ A ZÁZRAKU SE NA VEŘEJNOSTI OBJEVÍ DVA MÍ SVĚDKOVÉ!

06. 02. 2013, 08:20h.

NALÉHAVÁ VÝZVA BOHA OTCE LIDSTVU

Lide Můj, Mí dědicové, mír s vámi!
Po Mém Varování a zázraku se na veřejnosti objeví Mí dva svědkové. Lide Můj, přijměte Mé posly a poskytněte jim veškerou svou pomoc. Oni jsou Mými svědky a Já půjdu před nimi. Každý, kdo je přijme, přijímá Mne, a kdo je odmítne, odmítá Mne. Mé dvě olivy mají moc svazovat a rozvazovat, žehnat a proklínat; Můj protivník už nebude moci dělat, co chce, protože tito dva svědkové zničí jeho plány a falešné učení.
Můj lid uslyší Můj hlas a bude se radovat z přítomnosti Mých poslů, protože v nich uvidí Boha Izraele, který přichází na jejich záchranu. Mí dva svědkové způsobí mnohým pád, ale jiné pozvednou; pro Mého protivníka a jeho vyslance zla budou kamenem (úrazu), o který klopýtnou, ale pro Můj lid budou útěchou a nadějí.
Mí poslové jsou vedeni Světlem, Moudrostí a mocí Ducha, jenž v nich přebývá. Dokud se nenaplní Má svatá Vůle, nemohou jim ublížit žádné síly zla a všichni, kteří se pokusí ohrozit jejich život, zemřou. Dostanou moc přeměňovat vodu na krev a budou mít zmocnění sužovat Zemi všemi možnými pohromami tak často, jak jen budou chtít. Také jim bude dána moc, aby během dnů svých katechezí uzavřeli nebesa.
Tito Mí svědkové budou konat divy a zázraky v Mém jménu a Mí věrní je budou následovat a poslouchat. Vyslanci zla se je budou snažit zničit, ale to se jim nepovede, protože oheň, který vyšlehne z úst Mých poslů, sežehne jejich nepřátele. Lidé Moji, velice záhy tyto Mé olivy poznáte. Raduj se, semeno izraelského Boha, radujte se, hory a kopce, když budou vámi procházet Mí poslové, protože přicházejí hlásat spásu a záchranu Jeruzaléma, přinášejí radostnou zvěst a křičí na Sión: Tvůj Bůh žije, Tvůj Bůh vládne!
Lidé Moji, připravte se uvítat Mé posly, protože čas jejich příchodu nastane co nevidět. Poskytněte jim veškerou svou pomoc, protože přicházejí v Mém jménu. Jsou ty Mé dva svícny, které osvítí temnotu těch dnů, a Moje milovaná Dcera i s Mými anděly urovná cestu pro triumfální návrat Mého Syna. Buďte v Mém pokoji, lidé Moji, Mí dědicové.
Váš Bůh Otec, Pán národů.
Oznamujte Má poselství ve všech končinách světa.
(AVE)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama