ČAS MÉHO SOUPEŘE

7. března 2013 v 12:34 |  ENOCH
MŮJ BENEDIKT BUDE NÁMĚSTKEM MÉ CÍRKVE I NADÁLE, AŽ DO JMENOVÁNÍ PETRA ŘÍMSKÉHO!


20. ÚNORA 2013 7:55 HOD.


NALÉHAVÉ VOLÁNÍ JEŽÍŠE V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI KATOLICKÉMU SVĚTU

Toto praví Hospodin:
Rezignací Mého náměstka začnou dny očisty Mé Církve. Petrův stolec se uprázdní, což dá podnět k zahájení všeho, co je napsáno o Mé církvi doby konce časů. Právě začíná čas (vyhrazený) pro Mého soupeře a jeho vyslance zla; kde je mrtvola, tam se slétají supi.
Pro Mou Církev začne bolestná Kalvárie, utrpení nezbytné pro to, aby se zrodila nová Církev, církev posílená ve víře, naplněná dary Ducha a zcela oddaná službě Mému lidu. Pokora, láska, chudoba a především láska, to bude devízou Mé nové Církve.
Připrav se tedy, lide Můj, jako Moje stádce, protože se blíží duchovní katastrofy, které otřesou základy Mé Církve, ale nebudou ji moci zbořit, protože Já budu působit, aby se zachovala. Mnozí z Mých zástupců, věrných Mému evangeliu a Mému učení, prolijí svou krev na obranu Církve; jiní uprchnou a ostatní se nechají svést těmi vzpurnými.
Lide Můj, modli se a měj se na pozoru, protože getsemanské utrpení Mé církve právě začíná. Falešný papež je připraven spojit se s falešným mesiášem a začít se znesvěcováním Mého Svatostánku. Všichni zrádcové už čekají na falešného boha; podívaná co nevidět začne, hodina temnoty je blízko. Syn člověka bude ještě jednou odsouzen k smrti Svými rodnými.
Kříž, který bude muset nést Můj lid, je již připraven. Nebojte se, lidé Moji, následujte Mě, protože Já jdu s břemenem Svého kříže před vámi. Cesta nazpět neexistuje, všechno musí být vyplněno. Nebe a Země pominou, ale Má slova nepominou. Uprostřed doby soužení sešlu Své varování a Mí lidé budou očištěni a posíleni na duchu, aby se dokázali vypořádat s dobou těžké zkoušky.
Když bude zrušena Má každodenní bohoslužba, začne doba velkých ohavností a pronásledování; pak budete vědět, že už nejsem v tichu Svého Svatostánku a že všichni z vás musí prchnout do úkrytů, o kterých vás poučí Má Matka; tam budete v bezpečí a Moje Matka bude tím Svatostánkem, v Němž budu přebývat po celou tu dobu. Hledejte jej a Moje Matka vám ukáže zbývající kostely, kde najdete Mé kněží, kteří zůstali věrni Mému evangeliu a Mému učení; oni vám budou dávat jíst Mé Tělo a pít Mou Krev.
Vytrvejte ve spojení se Mnou, s Mou Matkou a s Mými nebeskými zástupy, aby vám nikdo a nic nemohlo uškodit. Modlete se za obnovu Mé Církve a neopouštějte Mého Benedikta. Můj Benedikt zůstane náměstkem Mé církve až do jmenování Petra Římského.
Svůj mír vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám.
Nemějte strach, budu s vámi až do skončení časů.
Váš milovaný Ježíš v Nejsvětější Svátosti.
(ave)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama